Stortinget begrenser innleie

Stortinget har vedtatt å endre reglene for innleie. Regjeringen foreslo i utgangspunktet å begrense mulighetene til innleie i byggebransjen i Oslo. Dette har det vært bred politisk enighet om, men et flertall på Stortinget ønsket å gå lenger og vedtok at de samme reglene skal gjelde for alle bransjer over hele landet. Det er særlig de små og mellomstore bedriftene som rammes.

Konsekvensene blir at arbeidsgivere, både i privat og offentlig sektor, ikke får like lett tilgang på den arbeidskraften de trenger. Årsaken er at bemanningsbyråene nå bare kan ha faste ansatte. Da må de sikre at det er nok jobb til alle til enhver tid og vil derfor ansette færre.

Les mer på nho.no her