Lønnssatser gjeldende fra 01.05.22 El og IT - Nelfo

Det forutsettes at resultatet godkjennes i arbeidstakernes uravstemning med frist 22. juni 2022