Nelfo

Innhold

Tariffavtaler og lønnssatser

Vår landsforening er part i Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) og Overenskomst for Heisfaget. LOK gjelder for elektroinstallasjoner og it, mens heisoverenskomsten gjelder for installasjon og vedlikehold av heiser.

Normallønnsavtale

Landsoverenskomsten for elektrofagene er en normallønnsavtale som ikke hjemler lokale forhandlinger som en del av tariffoppgjøret. Heisoverenskomsten er en såkalt minstelønnsavtale som gir adgang til lokale forhandlinger. I de tilfeller man er part i en avtale følger også revisjon av avtalen. Nelfo har dermed ansvar for revisjon av Landsoverenskomsten for elektrofagene, og for Heisoverenskomsten. Nelfo har ikke noe ansvar for tariffoppgjør i forhold til de øvrige ovennevnte organisasjonene.

Heisleverandørenes landsforening er en bransjeorganisasjon i Nelfo og har sin egen hjemmeside. Der vil du finne mer informasjon om denne landsforeningen og Heisoverenskomsten.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt