Tariffavtaler og lønnssatser

Vår landsforening er part i Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) og Overenskomst for Heisfaget. LOK gjelder for elektroinstallasjoner og it, mens heisoverenskomsten gjelder for installasjon og vedlikehold av heiser.

Lønnsprotokoll gjeldende fra 1. mai 2023

Lønnsprotokoll gjeldende fra 21. april til 1. mai 2023
 
Normallønnsavtale

Landsoverenskomsten for elektrofagene er en normallønnsavtale som ikke hjemler lokale forhandlinger som en del av tariffoppgjøret. Heisoverenskomsten er en såkalt minstelønnsavtale som gir adgang til lokale forhandlinger. I de tilfeller man er part i en avtale følger også revisjon av avtalen. Nelfo har dermed ansvar for revisjon av Landsoverenskomsten for elektrofagene, og for Heisoverenskomsten. Nelfo har ikke noe ansvar for tariffoppgjør i forhold til de øvrige ovennevnte organisasjonene.

Heisleverandørenes landsforening er en bransjeorganisasjon i Nelfo og har sin egen hjemmeside. Der vil du finne mer informasjon om denne landsforeningen og Heisoverenskomsten.

Tariffoppgjøret 2021

 

Mellomårsoppgjøret er nå vedtatt

Ved uravstemning 6. mai 2021 ble årets mellomårsoppgjør vedtatt. Korrigerte lønnssatser som fremgår av vedlagte lønnsprotokoller kan nå utbetales med tilbakevirkning fra hhv 1. april og 1. mai.

Tariffoppgjøret 2019

 

Partene enige – storstreik avverget

15 timer på overtid ble NHO og LO/YS enige i årets tariffoppgjør. - I en tid med stor usikkerhet ute, har det vært viktig for oss å gjøre det vi kan for å styrke konkurranseevnen til våre bedrifter her hjemme. Det har vi nå klart, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid. Partene ble enige om en ramme på 3,2 prosent.

Les mer på nho.no her

Aktuelle lenker

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.