Tariffavtaler og lønnssatser

Nelfo er part i Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) og Overenskomst for Heisfaget. LOK gjelder for elektroinstallasjoner og it, mens heisoverenskomsten gjelder for installasjon og vedlikehold av heiser.

Landsoverenskomsten for elektrofagene

Heisoverenskomsten

Heisleverandørenes landsforening er en bransjeorganisasjon i Nelfo og har sin egen hjemmeside. Der vil du finne mer informasjon om denne landsforeningen og Heisoverenskomsten.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.