Mellomoppgjøret 2021 er vedtatt

Ved uravstemning 6. mai 2021 ble årets mellomårsoppgjør vedtatt. Korrigerte lønnssatser som fremgår av vedlagte lønnsprotokoller kan nå utbetales med tilbakevirkning fra hhv 1. april og 1. mai.