Nelfos årskonferanse 2023

1. november, Radisson Blu Scandinavia, Holbergsplass, Oslo

Program

Nelfos Årskonferanse 2023

Programmet oppdateres fortløpende
09.0010.00
Registrering
Besøk våre utstillere
10.0010.10
Åpning
Ove Guttormsen, adm. direktør i Nelfo
10.1010.15
Andreas Wahl om dagens konferanse
10.1511.25
Digitalisering endrer alt
Hvordan vil digitalisering og kunstig intelligens påvirke kunder og elektronæringen de kommende årene og hva får det å si for måten vi jobber på?
Datadrevet eiendomsnæring

Erlend Simonsen, digitaliseringsdirektør i DNB Næringseiendom

Kunstig intelligens i prosjektering av tekniske installasjoner

Ingebjørg Foss Daae, COO, Consigli

Smart bruk av data

Anders Vieth Rør, Chief ESG Officer, Solcellespesialisten

Våre digitale løsninger hjelper sjømatnæringen til bærekraft

Nina Hansen, adm. direktør i JM Hansen

Panelsamtale om digitalisering
11.2511.50
Pause
Besøk våre utstillere.
11.5013.00
Fremtidens strømdemokrati
Hva skjer med strømnettet når forbrukerne både produserer og kjøper kraft? Hvilke regulatoriske barrierer må vi kvitte oss med for å legge til rette for mer lokal strømproduksjon?
Fremtidens AMS

Eigil Gjelsvik, Elhub

Prosumentene – en ressurs eller belastning

Andreas Thorsheim, adm. direktør i Otovo

Hvordan lage en god forretning?

Lasse Refsdal, prosjektleder fleksibilitet Wattn

Storskala forbrukerfleksibilitet

Ivan Schytte, fagsjef måling og tilknytning i Lede

Paneldebatt om fremtidens strømdemokrati
13.0014.00
Lunsj og besøk i utstillingen
14.0015.05
Jakten på de beste folka
Nelfos medlemsbedrifter opplever at det er vanskelig å skaffe nok kloke hoder og sterke hender slik situasjonen er i dag. Hvordan blir dette i årene fremover. Er vi langt nok fremme når det kommer til digital kunnskap og hvordan skal vi rekruttere bredere?
Slik fikk vi opp kvinneandelen

Årets elektrokvinne Lisa Marie Mo, Opplæringskontoret i Sogn & Fjordane

Slik skal vi nå målet om 20 prosent kvinner i GK

Ekaterini Oscarsen, HR-direktør i GK Norge

Er det lønnsomt med lærlinger?

Svein Harald Larsen, fagsjef for utdanning i Nelfo

Velger ungdom riktig utdanning?

Her blir det debatt mellom partienes ungdomspolitikere

15.0515.30
Pause
Besøk våre utstillere.
15.3016.40
Trepartssamarbeidet i en tid når verden blir mer komplisert
Kjerne i den norske modellen er det gode samarbeidet mellom arbeidstakersiden, arbeidsgiversiden og myndighetene i trepartssamarbeidet, men hva skjer med den norske modellen når verden endrer seg og vi blir satt under press.
Hvem har tjent på den norske modellen?

Kristine Nergaard, forsker i Fafo

Den norske modellen i en urolig tid

Kristin Clemet, leder i Civita

Partssamarbeidet sett fra arbeidstakersiden

Geir Ove Kulseth, El og IT Forbundet

Debatt om trepartssamarbeidet når verden blir mer komplisert

Debattanter er blant annet: Ole Erik Almlid, NHO-sjef, Ove Guttormsen, Nelfo, Geir Ove Kulseth, leder for El og IT Forbundet, Tuva Moflag, Ap.

17.1518.30
Mingling
Forfriskninger og besøk i utstillingen.
19.0022.00
Middag
Servering av 3-retters festmiddag.