- Vi må gjennomgå elsikkerhetsforvaltningen

Publisert

Stortingshøring om samfunnssikkerhet: For Nelfos medlemmer er det viktig at elsikkerhetsforvaltningen blir mer koordinert. – Da blir det mindre byråkrati, bedre sikkerhet og langt mindre frustrasjon hos bedriftene, sier Tore Strandskog.

Tirsdag denne uken var det høring i Stortinget der elsikkerhet ble et tema. For Nelfos medlemmer var det fem ting tok opp og som er viktig for bedriftene:

  1. Myndighetens elsikkerhetsarbeid må få mer ressurser for å være i front av utviklingen med økt elektrifisering og digitalisering.
  2. Vi trenger bedre myndighetssamordning mellom elektro, ekom, bygg og energi, både innen det tekniske regelverket og hvordan man stiller kvalifikasjonskrav.
  3. Markedsbarrierer må løses opp for å fremme nye innovative lokale energiløsninger.
  4. Elsikkerhetsmyndighetene må bli sterkere med i arbeidet mot arbeidskriminalitet, sentralt og lokalt.
  5. I gjennomgangen som Stortinget nå gir startskuddet for, må næringslivet og arbeidslivets parter involveres.

- Målet vårt er mindre byråkrati, bedre og målrettet elsikkerhet og samordning av regelverk som tjener sluttkundene og medlemmene, sier Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Nelfo.

I forberedelsene til høringen har Nelfo kjørt en bred informasjonsprosess med utvalgene og lokalapparatet. Nelfo har også dialog med El og IT Forbundet.

- Vi har nå lagt et solid fundament for høringen og det kommende viktige arbeidet utover i 2021, avslutter Strandskog.

Les Nelfos høringssvar til stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet.