Elektropodden: Alt om nye NEK 700

Hør alt om den nye versjonen av NEK 700 i denne ukes utgave av Elektropodden. Gjester er Svein Roar Jonsmyr fra Nkom og Christer Varan fra NEK.

Før sommeren ble en ny utgave av standardiseringsserien NEK 700 om informasjonsteknologi lansert.

Her kan du laste ned Elektropodden.

Det har vært en kraftig opprydding i den nye versjonen, hvor alle delnormene er omstrukturert. En del krav er flyttet til andre kapitler eller andre delnormer enn det man har vært vant til.

Svein Roar Jonsmyr fra Nkom og komiteleder i NEK og Christer Varan, fagsjef, i NEK har tatt turen innom Nelfos podcaststudio for en prat med teknisk direktør Jon-Steinar Sjøvik Hanstad i Nelfo.

Mer oversiktlig

- Generelt kan vi si at normseriene vil ha lik avsnittsinndeling gjennom delnormene. Leser du på punkt 4.8.1 i en delnorm så vil punkt 4.8.1 i andre delnormer handle om det samme. Eller så vil det ikke stå noe der, forteller Svein Roar Jonsmyr og presisere at; - denne oppryddingen er med på å øke lesbarheten til normen.

PoE- Power over Ethernet - Fjernmating

Et spennende emne som diskuteres er Power over Ethernet (PoE). I normserien NEK 700 er det et eget kapitel som beskriver hvordan man skal planlegge PoE eller fjernkraftmating som er brukt som et generelt utrykk i Norge.

- Fjernkraftmating brer om seg og mulighetene for å kunne kjøre høyere effekter over ethernetkablingen gjør det mer attraktivt. Gjennom PoE kan man bruke datakabling til forskjellige typer produkter. Det kan gjøre planleggingsjobben enklere og det dukker stadig opp produkter som lar seg fjernmate over nettverkskablingen, slik som belysning, alarmkameraer, og TV for å nevne noe, sier Christer Varan.