Flere jenter søker seg til elektrofag

- Det er gledelig at flere jenter ønsker å utdanne seg innen elektrofag. Dette er noe vi har jobbet med i mange år, sier Nelfo-sjef Ove Guttormsen. Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at antall jenter som søker seg til elektrofag på videregående har økt for dette skoleåret.

Elektrofag er et guttedominert fag på videregående, men årets tall fra Utdanningsdirektoratet viser at flere jenter nå får øynene opp for dette yrket, selv om guttene fortsatt dominerer. I alt søkte 797 jenter seg til dette utdanningsprogrammet. Ikke siden 2015 har så mange jenter ønsket å ta denne utdanningen. Da var det 800 som søkte.

Til sammenligning har 10 594 gutter søkt seg til elektrofag for skoleåret 2020/2021.

- Vår bransje har bruk for de beste folkene uavhengig av kjønn. At vi får flere jenter bidrar positivt til arbeidsmiljøet og de mestrer yrket like godt som guttene, sier Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo.

Les om Elise Lillestøl som valgte å satse på elektrikerfaget.

Oppfordringen fra kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) er at både jenter og gutter må velge utradisjonelt.

- Hvis vi skal oppnå bedre kjønnsbalanse i arbeidslivet, er det også en forutsetning at flere jenter og gutter velger utradisjonelt. Derfor er det veldig positivt at flere jenter vil gå utdanningsprogrammer som tradisjonelt har vært svært dominert av gutter, sier Melby til NTB.

Ove Guttormsen mener også det er viktig at de unge får gode råd med seg når de velger utdanning.

- Både rådgivere og studieveiledere må informere godt om elektrofagene og hvilke jobbmuligheter det gir.

Elektropodden: Hør mer om kvinner i elektrobransjen i episode 10.