Nelfo

Innhold

Lønnsomhetsrapporten for 2019 klar

Nyhet, Ledelse og økonomi

Publisert

I 2019 opplevde flere i elektrobransjen økt omsetning, men resultatet var fallende sammenlignet med tidligere år. Det viser Nelfos lønnsomhetsrapport. Årets koronakrise er ikke med i disse tallene.

- Det er viktig for meg å understreke at denne rapporten er basert på regnskapstall for 2019, altså før koronakrisen rammet oss, sier Harald Lid, økonomidirektør i Nelfo.

Rapporten er ment som et arbeidsverktøy for Nelfos medlemmer, og viser hva som er gjennomsnittet i bransjen på mange viktige områder.

- Rapporten gir et svar på hvorfor noen gjør det bedre enn andre, og gir dermed de andre i bransjen noe å strekke seg etter. En suksessfaktor er gode styringssystemer, sier Lid.

Last ned Lønnsomhetsrapporten 2019 (kun tilgjengelig for daglig ledere i Nelfo-bedrifter).