Lønnsoppgjøret 2020: Viktig å vite

26. august er det kravoverlevering mellom El og IT-Forbundet og Nelfo om Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK). Forhandlingene starter 31. august. Her er en oversikt over viktige datoer og hva du som bedriftsleder må tenke på.

Viktige datoer:

LOK – Landsoverenskomsten for elektrofagene:

  • 26. august: Kravoverlevering
  • 31. august – 4. september: Forhandlinger

Overenskomst for heisfaget:

  • 31. august: Kravoverlevering
  • 21. – 24. september: Forhandlinger

Det er nå mekling i Frontfaget mellom Norsk Industri og Fellesforbundet med frist natt til fredag 21. august. Hvis partene blir enige vil vi da vite hva den økonomiske rammen for årets oppgjør er. Dette er i tråd med Frontfagsmodellen, som er vårt system for lønnsdannelse. Det er basert på at den konkurranseutsatte delen av industrien setter rammen for de andre oppgjørene.

Det er også brudd i forhandlingene mellom BNL og Fellesforbundet om Fellesoverenskomsten for byggfag. Her er partene i mekling denne uken.

BNL og Fellesforbundet har også brutt forhandlingene når det gjelder Fellesoverenskomsten for byggfag. De er nå i mekling.

El og IT-forbundet og Nelfo møtes 26. august for kravoverlevering, mens forhandlingene tar til 31. august.

Les mer: Dette er NHOs posisjon i årets lønnsoppgjør.

Blir det streik på enten en av eller begge avtalene kan det få konsekvenser for hvis din bedrift har noen av de streikerammede bedriftene som kunder.

Her (krever pålogging) kan du lese mer om hva du må gjøre hvis arbeidet i din bedrift stopper opp eller blir forsinket som følge av streik i en annen bedrift.

Les mer: Mal for varsel om fristforlengelse.

Les mer: Mal for betinget permitteringsvarsel i egen bedrift og mal for permitteringsvarsel ved arbeidsstans hos kunder og leverandører.