Foto:

Måler fotavtrykket for norsk strøm

Foto:

Nå kan du beregne klimagevinsten ved å erstatte fossil brensel med norsk vann- og vindkraft.

Myndighetene lanserte på mandag denne uken en ny klimadeklarasjon for fysisk levert strøm i Norge. Deklarasjonen viser at strømmen som brukes i Norge kommer fra fornybare energikilder og at klimagassutslippet i produksjonen er særdeles lavt (kun 17 gCO2e/kWh i 2019).

Mange forbrukere og bedrifter er opptatt av å redusere sine klimagassutslipp, og den nye klimadeklarasjonen gjør det enkelt å beregne utslippskonsekvensene ved bruk av norsk strøm. Deklarasjonen gjør det også mulig å beregne klimagevinsten ved å erstatte bruk av fossile brensler med norsk vann- og vindkraft.

- Nelfo er særdeles positive til at myndighetene endelig har laget en nasjonal deklarasjon som gir norske strømforbrukere helt ren klimasamvittighet, sier næringspolitisk direktør i Nelfo, Tore Strandskog.

– Deklarasjonen blir en viktig referanse for norske husholdninger og bedrifter. Aggressive strømleverandører som markedsfører ulike former for «grønne» strømgarantier kan nå høflig avvises, tilføyer han.

Kompleksiteten i kraftsystemet har de siste årene bidratt til en debatt rundt den egentlige klimagevinsten ved å bruke strøm i Norge. Klimadeklarasjonen avklarer usikkerheten rundt dette, noe som også vekker begeistring hos regjeringen.

- Norsk strøm er fornybar og har svært lavt klimaavtrykk, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) via departementets hjemmeside. - Det er viktig for meg at industrien og andre forbrukere har tilgang på god informasjon om strømforbruk i Norge. Det vil bidra til å synliggjøre at utfasing av fossil energi til fordel for strøm fra nettet er et godt klimatiltak i Norge, avslutter hun.

Les mer om klimadeklarasjonen på NVEs hjemmesider.