Ny veileder: Sikker lagring av strøm i bolig

Batterilagring av strøm i privatboliger vil bli en viktig del av fremtidens fornybare kraftsystem. Derfor vil Nelfo lansere en veileder for sikker installasjon.

Med svingninger og differensiering i strømpris, endringer i nettleiestrukturen og utrulling av smarthusløsninger, er det forventet at batterilagring vil bli en viktig del av fremtidens fornybare kraftsystem.

Elektropodden: Hør episode 12 om lokal lagring av strøm.

Elektrifiseringen av transport, designforbedringer og skalafordeler har drevet prisen på litium-ionbatterier ned de siste årene. Ifølge en fersk rapport fra Bloomberg New Energy Finance, har prisene på li-ion batteripakker falt med 87 prosent de siste ti årene.

Forventer kraftig økning

Nelfo samarbeider med en rekke aktører om å lage en veileder for installasjon av batterilagre i privatboliger. Trolig blir det en kraftig økning i slike installasjoner etter hvert, og Nelfo vil bidra til at elsikkerheten ivaretas i disse installasjonene.

Det finnes i dag gode løsninger og metoder for sikker installasjon av batterier i nødstrømsystemer og UPS-er basert på lang erfaring, men dette gjelder hovedsakelig bly-syre batterier. Disse har lav kapasitet, tåler dårlig langvarig høy belastning og det er fare for utvikling av hydrogengass ved overlading. Derfor vil ikke bly-syre batterier egne seg til lagring av solstrøm eller kutting av effekttopper.

Li-ion-batteriene er trygge

Li-ion batterier kan derimot belastes med høy strøm over lengre tid, har høy energitetthet, lav vekt, tåler hyppige opp- og utladninger og utgjør normalt ikke noen fare for avgassing. Disse egenskapene har ført til at denne teknologien brukes mye innen forbrukerelektronikk, elektriske kjøretøy og som lokal lagring.

Utfordringene er imidlertid at den svært høye energitettheten kan resultere i at energi frigis som varme dersom en intern skade skulle oppstå. I tillegg vil materialene i batteriet kunne avgi giftige og brennbare gasser ved brann. Li-ion batterier er også svært følsomme for overlading da dette vil føre til en ustabil situasjon.

Det er viktig å understreke at sannsynligheten for en uønsket hendelse knyttet til li-ionbatterier er svært liten, sammenlignet med det høye antallet batterier som produseres. Men konsekvensene av en brann kan være store, spesielt når det involverer større batterisystemer. Derfor er det viktig å ivareta elsikkerheten, noe denne veilederen er ment å bidra til.

Veilederen vil bli tilgjengelig i løpet av høsten og er et samarbeid mellom Nelfo, DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap), FFI (Forsvarets forskningsinstitutt), DRBV (Drammensregionens brannvesen) og DiBK (Direktoratet for byggkvalitet).

Les mer: Merking av bygg med batterier.