Streik i byggfag kan ramme Nelfo-bedrifter

Fra mandag 24. august kan det bli streik hvis Fellesforbundet og BNL ikke blir enige. Mange Nelfo-bedrifter samarbeider med bedrifter som er omfattet av Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB). Les mer om hvilke bedrifter som er tatt ut og hvordan en mulig streik kan ramme din bedrift.

Bruddet i den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og BNL om FOB gjør at det blir tvungen mekling. Meklingsfristen utløper ved midnatt, søndag 23. august, men meklingen kan fortsette på overtid dersom partene blir enige om dette. Blir det ikke enighet, ender oppgjøret i streik.

Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for rundt 14 000 arbeidstakere i om lag 700 bedrifter.

Les mer: Disse bedriftene blir rammet ved streik.

Mange Nelfo-bedrifter samarbeider med bedrifter som risikerer å bli streikerammet og dette kan få følger for driften.

Blir leveranser forsinket på grunn av streik kan du varsle om fristforlengelse. Her finner du en mal for varsel om fristforlengelse.

Les mer: Mal for permitteringsvarsel ved arbeidsstans hos kunder og leverandører.