Styrket kompetanse skal gi færre konflikter

SKAL REDUSERE KONFLIKTNIVÅET. Styrket kompetanse på kontrakter og et eget meklingssenter skal bidra til å hindre konflikter i byggebransjen (illustrasjonsfoto) ©Fotograf John Petter Reinertsen.

- Styrket kompetanse på kontrakter er et viktig tiltak for å hindre konflikter i byggebransjen. Kursaktiviteten var godt i gang da korona-nedstengningen kom 12. mars. Snart kommer en nettversjon. Dette er en sentral del av det tverrfaglige samarbeidet vi startet høsten 2018, sier Vigdis Sværen, fagsjef næringspolitikk i Nelfo.

- For å redusere konfliktnivået i prosjektmarkedet samarbeider vi med EBA, Rørentreprenørene og flere bransjer i BNL. I løpet av høsten og vinteren 2018-2019 ble det gjennomført en omfattende kartlegging av situasjonen i de ulike bransjene. Da var det et økende konfliktnivå i store byggeprosjekter, spesielt i de store byene. Næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Nelfo fastslo at det gjaldt å få tilbake god, gammeldags folkeskikk i prosjektene.  

Tverrfaglige kurs
- Etter kartleggingen og workshopene tegnet det seg et klart bilde av hva som er kjernen i problemene. Med bakgrunn i dette utviklet vi tverrfaglige kurs for å styrke entreprenørenes kompetanse på kontrakter. Aktørene må kjenne både spillereglene i kontraktene og sine rettigheter og plikter. Her samarbeider advokater fra 
NelfoEBA og Rørentreprenørene om å være kursholdere. 

- Kursresponsen er fantastisk bra. Som workshopene den første høsten har alle vært fulltegnet. Det er ingen tvil om at dette er noe bransjen trenger.  

- Siden i fjor høst er det gjennomført 11 slike kurs. Da korona-nedstengingen kom, måtte resten av de planlagte kursene utsettes. Med en nettversjon tar vi snart tilbudet opp igjen. Vi vurderer å kjøre både klasseromskurs og nettbaserte kurs. 

Sitter i samme båt
- Det tverrfaglige samarbeidet med 
EBA og Rørentreprenørene er viktig. Vi er i samme båt. Jeg tror dette er starten på et tettere samarbeid på entreprenørområdet. 

Oppfordrer til å bruke meklingssenter
Sværen forteller at 
EBA og Nelfo også har bidratt til å starte mekling.no, som er et eget meklingssenter for byggebransjen 

- Her er arbeidet i full gang med å formidle meklere og oppmenn. Vi er opptatt av at oppdragsgivere skal mekle før saken eventuelt havner i retten. Det er viktig å ikke skyve grums foran seg i prosjektene, og la det bygge seg opp til sluttoppgjøret. Det bidrar til dårlig samarbeidsklima i prosjektene. Vi oppfordrer Nelfo-bedriftene til å bruke meklingssenteret om de havner i konflikter. 

- Dagens standardkontrakter har en klausul om å bruke mekling eller oppmann ved konflikter. Dessverre stryker mange byggherrer, også offentlige, dette punktet. Det er ikke bra. Mekling eller oppmann kan løse tvister raskt og billig. Også store offentlige byggeiere er partnere i meklingssenteret. Det forplikter. Dette bør det bli en bedring på.  

Fastpris
- Er det kostbart å bruke meklingssenteret?
 
- Partene deler på kostnaden til mekler eller oppmann. Det koster garantert mindre enn å ta saken for retten. Et viktig poeng er at brukerne betaler en overkommelig pris. Det bør avtales en fastpris, slik at det skal være forutsigbart hva dette koster for bedriften. 

- Om bedriftene bruker meklingssenteret velger de ikke bort muligheten for å ta saken inn i rettssystemet, om det skulle bli nødvendig.   

Sparer bedrifter for år i rettssystemet
Daglig leder Morten Tveten i mekling.no opplyser at de har hatt to saker som involverte 
elinstallatører 
- Vi løste begge, som gjaldt utførelse og kontraktforståelse. 

- Siden senteret kom i drift har vi hatt rundt 40 henvendelser som gjelder rene meklinger i bygg og anlegg. I tillegg er det rundt 50 andre saker. Av disse har vi kjørt rundt 15 oppmannssaker og like mange meklingssaker 

- Å havne i rettssystemet er ingen ønskesituasjon. Med restansen det trolig blir her etter koronakrisen, er det fare for at det kan går flere år før aktørene får oppgjøret. Derfor kan det virkelig lønne seg å kontakte meklingssenteret. Det kan gi raske avklaringer. 

- Eksempelvis hadde vi en sak der vi ble kontaktet klokken åtte om morgenen. Mekler var på plass klokken ni. Et kvarter senere var partene enige om mekling. Dette er veldig effektivt.  

- Vi har også inntrykk av at de som har brukt senteret er fornøyde. Slik konfliktløsning er verdsatt av partene. 

Fra konfliktråd til forsikringssaker
- Meklingssenteret er et samarbeidsprosjekt mellom Advokatforeningen, Nelfo, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Statsbygg, Bane Nor, Statens vegvesen, Standard Norge og Nye Veier.  

- Senteret er et tverrfaglig kompetanse­miljø som arbeider for at fordelene med mekling og utenomrettslig tvisteløsning skal bli bedre kjent blant aktørene i bygg- og anleggsbransjen, og bidra til at slike løsninger blir brukt i mye større grad enn i dag. Vi håndterer både privatrettslige tvister og tvister mellom parter i byggebransjen.    

- Rundt 70 meklere og 115 oppmenn er tilknyttet senteret. De fleste av meglerne er advokater. Noen har også bakgrunn som psykologer og professorer. De fleste av oppmennene er ingeniører. 

- Hva er de viktigste tjenestene dere tilbyr? 
- Vi kan blant annet sette konfliktråd i store prosjekter. Her arbeider vi med å bygge team som kan bistå totalentreprenører og byggherrer gjennom hele byggeprosjektet. 

- Når det gjelder mindre entreprenører, ser vi for oss at vi kan bistå i konflikter der forsikringsordningen kan bidra til å løse saker enklere. Vi har hatt flere privatrettslige saker der vi har arbeidet inn mot Help forsikring. Her krever forsikringen at konflikten i første omgang skal håndteres utenfor rettssystemet. Dette sparer tid og penger for alle parter. Vi har stor tro på å bistå i saker knyttet opp mot forsikring. Her vil forsikringen dekke mye av meklingskostnadene.  

- For mindre virksomheter og privatpersoner fjernmekler vi en god del på telefon og nettmøter, som vi har testet i koronaperioden. Dette fungerer mye bedre enn mange nok hadde trodd, sier Tveten, som fremhever at meklingssenteret er et lavterskeltilbud. 

For lite kjent
- Er senteret mye brukt?
 
- Foreløpig er det ukjent for mange. Med restansen som er ventet i rettsvesenet, blir senteret ekstra viktig. Veldig mange av konfliktene kan sluses inn her. Derfor er det viktig å gjøre senteret bedre kjent.  

Har bedt om koronapenger
veten forteller at bransjeorganisasjonene i bygg og anlegg har bedt regjeringen bevilge 40 millioner kroner til å styrke mekling.no. 
 

- Organisasjonene ønsker å gå inn i et spleiselag der regjeringen delfinansierer bruk av meklere og eksperter, slik at brukerne betaler 40 prosent og staten 60 prosent.  

- Går regjeringen inn for dette blir det et stort behov for meklere, samtidig som vi får en sentral rolle i konflikthåndteringen.  

-----------------

Ny utgave av Elmagasinet

I augustutgaven av Elmagasinet kan du også lese om skepsis til det siste forslaget fra NVE om ny nett-tariff, GK som skal digitalisere driften av 200 statlige eiendommer, Zinus som satser på eksport av landstrøm-løsninger og det nye energi- og helselyskonseptet NaturConnect til Signify.