5 grunner til å montere solcelleanlegg nå

Nyhet, Solstrøm

Publisert

Nelfo gir deg 5 gode salgsargumenter for at kunden bør investere i et solcelleanlegg nå.

Det internasjonale energibyrået kom nylig med en oppfordring til myndigheter som jobber med tiltak for næringslivet under koronakrisen; dette er en gyllen mulighet til å akselerere omstillingen til bærekraftig energiforsyning. Teknologier for fornybar energi er både billigere og mer effektive nå enn forrige gang slike krisepakker var nødvendig. Derfor er det viktig at ren energi er kjernen i disse krisepakkene.

1: Fordi flere banker tilbyr gunstige rentebetingelser
I tillegg til at rentenivået generelt er lavt for tiden, tilbyr flere banker gunstige lån knyttet til etablering av solcelleanlegg. Ordningene varierer fra bank til bank på følgende områder:

  • Om man kan låne som bedrift eller kun som privatperson
  • Om man må være kunde fra før eller ikke
  • Om man må bruke en bestemt leverandør for å installere solcellene eller ikke
  • Om det gjelder privatbolig eller alle boliger
  • Om man får renterabatt eller det første året rentefritt

Et eksempel er Sparebank 1. De fleste av de 14 bankene som inngår i Sparebank 1-alliansen tilbyr grønne forbrukslån med gunstige betingelser for etablering av solcelleanlegg.

Sparebank 1 Hallingdal Valdres var først ute med å tilby et Miljølån som gir deg 0 % rente det første året ved gjennomføring av et energibesparende tiltak som f.eks. solcelleanlegg. Senere fulgte andre banker etter med tilsvarende ordninger.

Et annet eksempel er KLP som gir renterabatt om du har gjennomført et Enova-støttet tiltak.

Lønnsomhet rundt solceller er ett av temaene som diskuteres i Elektropodden, episode 1 og 2.

2: Fordi nivået på støtten fra Enova reduseres 1.juli
Enova kunngjorde i høst at støtten for bl.a. solcelleanlegg vil reduseres fra 1.april 2020. Som et resultat av koronaviruset er tidspunktet for endringen nå utsatt til 1.juli 2020. For å få dagens støttesats må tiltaket med andre ord være gjennomført senest 30. juni 2020. Dette er en gyllen mulighet til å benytte seg av tilbudet før støtten reduseres.

Videre foreslår Nelfo at Enova dobler denne støtten for å bevare bedrifter og arbeidsplasser nå i Koronakrisen. Samtidig vil dette øke energibesparende tiltak i husholdninger og bidra til å akselerere det grønne skiftet som IEA oppfordrer til.

Les mer: En dobling av enøkstøtten vil trygge arbeidsplasser

3: Fordi arbeidet foregår ute
Et solcelleanlegg monteres på taket. Det vil si at den største delen av installasjonen foregår ute, noe som minimerer faren for smitte. Det er viktig at både oppdragsgiver og oppdragstaker følger regler for smittevern. Derfor har Nelfo utarbeidet en sjekkliste for serviceoppdrag og en digital folder du kan sende til kunden i forkant av et oppdrag:

4: Fordi det er viktig å støtte opp om næringslivet
NHOs medlemsundersøkelse viser at koronaviruset fører til en kraftig nedgang i aktivitetsnivået blant Nelfos medlemsbedrifter. Det er viktig for det lokale næringslivet at folk fortsetter å bruke håndverkertjenester når det er forsvarlig. Et tiltak som å doble Enovastøtten til ENØK-tiltak vil kunne bidra til færre permitteringer og konkurser i elektrobransjen.

5: Fordi solmånedene er rett rundt hjørnet
Et solcelleanlegg produserer mest energi fra mai til august. Hvorfor ikke nyte solen i denne perioden i form av egenprodusert strøm også?

Gratis oppdateringskurs for montører
Nelfo har laget noen korte, informative oppdateringskurs. Kursene tar mellom 10 og 12 minutter og er gratis for medlemsbedriftene.

Her ser du alle minikursene Nelfo tilbyr sine medlemmer

Teknisk veileder:
Nelfo har også utarbeidet en teknisk veileder for installasjon av solcelleanlegg i bolig, som stadig oppdateres. Den nyeste versjonen (versjon 3) er nå tilgjengelig.

Ny veileder: Solcelleanlegg i bolig.