Eget bransjeprogram for elektrifisering av Norge

Regjeringen lanserer en kompetansepakke på 190 millioner kroner. Bedrifter og medarbeidere som elektrifiserer Norge får eget bransjeprogram.

- Kompetanse og livslang lærling er nøkkelen til at norske virksomheter og medarbeidere skal styrke konkurransekraften og møte økende internasjonal konkurranse, sier Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo.

Elektra – tilbud fra elektrofaglig samarbeid i Fagskolene
Elektra tilbyr ny nye, gratis fagskolekurs. Kursene er populære og blir raskt fulltegnet, så meld deg på i dag!

Les om hele tilbudet på Elektras nettsider.

Alle kurs har løpende påmelding. Kursene er nettbasert og det kreves ingen kursavgift, lenken finner du på Elektra-siden.
Ved spørsmål, ta kontakt med: Hans Gunnar Hansen, hansha@vgs.nfk.no, 91101824, Vidar Luth-Hanssen, vidar@luth-hanssen.no, 91373153
Reidar Grønli, reidar.gronli@vlfk.no, 40241494

Akkurat nå har det norske samfunnet og arbeidslivet enorme utfordringer med å håndtere Korona-krisen, men koronakrisen vil gå over. Da må innsatsen igjen rettes mot å løse klimautfordringene og  sikre fremtidens verdiskaping og kompetanse i arbeidslivet.

Regjeringen presenterte fredag 3. april en bred kompetansepakke.

Dette er kompetansepakken - totalt 190 millioner kroner:

  • 100 millioner kroner til treparts bransjeprogrammer
  • 50 millioner kroner til nettbasert opplæring
  • 20 millioner kroner til universiteter og høyskoler for å gi plass til flere på eksisterende utdanninger
  • 20 millioner kroner til opplæring av ufaglærte

Les mer: Flere utdanningstilbud til permitterte og arbeidsledige. (regjeringen.no)

Elektro/automasjon- og fornybar/kraftnæringen er av de prioriterte bransjene som får egne midler som del av den omfattende og viktige pakken på 190 millioner kroner.

Klimakur 2030 viser at elektrifisering og digitalisering må gi de største bidragene til klimaløsningen i Norge og internasjonalt. Teknologi, regulering og markeder er i rask endring og formålet med bransjeprogrammet er å ruste bedriftene og medarbeiderne for nye og endrede arbeidsoppgaver. De som står bak nominasjonen er NHO, Energi Norge, Nelfo, LO, EL og IT Forbundet, NITO og Tekna.

Dette mener partene i arbeidslivet:

- Samfunnsutviklingen med elektrifisering og digitalisering endrer bransjen våre. Vi trenger et kompetanseløft, sier forbundsleder Jan Olav Andersen i EL og IT Forbundet.

Våre næringer skaper store verdier for samfunnet.
- Vi kan utnyttet ny teknologi bedre. Et bransjeprogram for livslang lærling kan øke verdiene, sier Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge.

Digitale løsninger introduserer også nye sårbarheter.
- Kompetansen må styrkes slik at alle deler av samfunnet har trygge anlegg og installasjoner, sier president Trond Markussen i NITO.

Droner, stordataanalyser og kunstig intelligens endrer hvordan man driver nett og produksjon.
- Vi må utvikle kompetanse for å utnytte de store mulighetene i digitalisering, sier president Lise Lyngsnes Randeberg i Tekna.

Dette er noen av forventningene samarbeidspartnerne har til det nye bransjeprogrammet for livslang lærling, der også samarbeidet med utdanningstilbyderne blir helt sentralt. Arbeidet med å identifisere behov og konkretisering av innhold og tilbud vil starte så snart praktisk mulig.

Koronakrisen møtes nå også med opplæringstilbud som tilbys til permitterte, arbeidsledige eller som alternativ til permitteringer. Stortingets økte satsning på bedriftsintern opplæring er velkommen, og partnerne i bransjeprogrammet ser muligheter i felles satsninger, så langt praktisk mulig.

Om bransjeprogrammer
Bransjeprogrammene utvikles i samarbeid med partene i arbeidslivet, og skal være et spleiselag hvor staten betaler for å utvikle og drive tilbudene, virksomheter investerer egne ressurser og den enkelte ansatte investerer noe av sin fritid.