Lønnsoppgjøret på vent

Nyhet, Arbeidsliv, Lønn og tariff

Publisert

Oppgjøret i frontfaget er utsatt til 3. august. Frem til da vil alle andre tariffavtaler fortsatt gjelde, også landsoverenskomsten for elektrofag. Satsene er de samme som i fjor.

Nelfo skulle etter planen vært i forhandlinger med EL og IT Forbundet om landsoverenskomsten for elektrofag nå, men på grunn av koronasituasjonen er alle oppgjør i årets hovedoppgjør satt på vent.

Fellesforbundet og Norsk Industri har vedtatt å utsett oppgjøret i frontfaget til 3. august. Slik systemet for lønnsdannelse er i Norge, skal det oppgjøret angi rammen for alle de andre oppgjørene.

Når forhandlingene kommer i gang igjen er usikkert. Magasinet Fri Fagbevegelse har anslått at forhandlingene om landsoverenskomsten for elektrofag skjer i september, men det er kun spekulasjoner og avhenger i stor grad av koronasituasjonen og om frontfaget blir gjennomført som planlagt.

Enn så lenge gjelder vår avtale med satsene fra i fjor.

Les mer: Lønnsoppgjøret utsatt grunnet koronaviruset