Nelfo Dokumentasjon for Solcelleanlegg

Nelfo lanserer nå en ny medlemsfordel: Nelfo Dokumentasjon for Solcelleanlegg. Det er et sett med 6 skjemaer som til sammen tilfredsstiller minstekravet til dokumentasjon av et solcelleanlegg.

Bakgrunnen for dette er at de fleste avvik som meldes av eltilsynet er knyttet til hvordan dokumentasjonen er utformet. Nelfo har derfor hatt god dialog med både tilsynet,  medlemsbedrifter og bransjen generelt under utformingen av disse dokumentene.

Skjemaene er ment som et forslag til en mal, og er utformet som Word-filer. Det er dermed enkelt å tilpasse dokumentene til hver bedrift og ulike anlegg. Oppsettet er basert på tidligere dokumentasjonspakker fra Nelfo for å forenkle utfyllingsprosessen.

Innhold:

  • Samsvarserklæring
  • Risikovurdering
  • Drift- og vedlikeholdsmanual (FDV)
  • Rapport fra sluttkontroll
  • Testrapport
  • Informasjon til Brannvesenet

I tillegg til de seks malene, er veiledninger til utfylling av skjemaene nå tilgjengelig på Min Nelfoside. Disse beskriver prosessen med å dokumentere ulike typer anlegg og hvordan skjemaene er tenkt brukt.

Dokumentasjonspakken er i henhold til NEK400:2018 og NEK IEC 62446-1:2016 + A1:2018.

Elektropodden episode 7

I den nyeste episoden av Elektropodden er temaet lansering av Nelfo Dokumentasjon for Solcelleanlegg.

Slik får du tilgang til Nelfo Dokumentasjon for Solcelleanlegg

For å få tilgang til Nelfo Dokumentasjon for Solcelleanlegg må Daglig leder eller MinsideAdmin legge til en tilleggsrolle på din brukerkonto. Dette er en ny funksjon i den oppdaterte versjonen av Min Nelfoside, og tilpasser innholdet til din rolle.

Slik går du fram for å legge til en tilleggsrolle på din brukerkonto.

Logg deg på Min Nelfoside.