Ny fase i krisetiltakene: Mer penger til vedlikehold og utbedring

Nyhet, Politisk sak, Arbeidsliv, Infrastruktur

Publisert

Tirsdag 31. mars ble Stortinget enige om penger til å styrke vedlikehold og utbedring av offentlig infrastruktur. - Mye bra her, og mer kommer, sier Tore Strandskog i Nelfo.

- Nelfo er fornøyd med disse første ekstrabevilgningene som vil stimulere aktivitet, og at det gis lovnader om mer penger inn mot revidert statsbudsjett, sier Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Nelfo.

Stortinget gir nå klar melding til kommunene og eiere av infrastruktur om å gjøre klart for små og store prosjekter. Pengene kommer, det er ingen grunn til å vente med å igangsette vedlikehold av skoler, sykehjem, kommunale boliger, tuneller, bredbånd og annen infrastruktur som trenger et løft. Regjeringen har også gitt penger til 2 000 nye studentboliger.

- Vi forventer at prosjektene kommer raskt i gang, sier Strandskog.

En annen viktig satsning er bedriftsintern opplæring som får økt rammetilskuddet gjennom fylkene, og at det settes av midler til opplæring som skal disponeres i samarbeid med arbeidslivets parter. Nelfo følger dette arbeidet tett, både fra sentralt hold og fra lokalforeningene inn mot fylkene.

I Stortingets enighet inngår bl.a. følgende satsninger:

  • 5 milliarder kroner økt støtte til kommunene og fylkene
  • 1 milliard kroner til vedlikehold og utbedring av offentlig infrastruktur (vei, bane, havner)
  • 5 milliarder kroner for å utvide Husbankens låneramme
  • 400 millioner kroner til kompetansetilbud og opplæring av permitterte og arbeidsledige
  • 200 millioner kroner, altså en dobling, av midler til grønn skipsfart
  • 750 millioner kroner for å styrke miljøteknologiordningen
  • 150 millioner kroner ekstra til bredbåndutbygging i distriktene
  • Økte avskrivingssatser så det blir mer lønnsomt å investere for industrien
  • 1 milliard kroner mer i stipend til studenter

Når det gjelder ordningen med kontantstøtte til bedrifter i krise ble det klart at Stortinget prinsipielt er enige med regjeringens forslag om en ordning, men at detaljene diskuteres senere. Betingelsene i ordningen skal komme fredag 3. april.

- Her har Nelfo gitt sine innspill via NHO, som deltar i forhandlingene, avslutter Strandskog.