Ny ordning for refusjon av sykepenger

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

NAV har utarbeidet nye søknadsrutiner for refusjon av sykepenger i forbindelse med koronaviruset.

Vanligvis betaler arbeidsgiveren sykepenger i arbeidsgiverperioden, som er de første 16 dagene av et sykefravær. For sykefravær som skyldes korona, vil arbeidsgivere få dag 4-16 refundert av NAV.

NAV: Her søker du om refusjon av sykepenger for fravær som skyldes korona.