Oppfordrer bedriftene til å ta inn lærlinger

Nelfo og EL og IT Forbundet oppfordrer medlemsbedriftene og deres tillitsvalgte til å samarbeide om å ta inn lærlinger. - Vi må også tenke på rekruttering til bransjen på lang sikt, sier Ove Guttormsen i Nelfo.

- Jeg har stor forståelse for at det er mange bedrifter som sliter med å holde det gående akkurat nå, men vi må også tenke på rekruttering til bransjen på lang sikt. Det er vi avhengig av hvis vi skal få nok kvalifiserte arbeidstakere, sier administrerende direktør i Nelfo, Ove Guttormsen.

Nelfo har, sammen med EL og IT Forbundet sendt en felles oppfordring til alle Nelfos medlemsbedrifter og alle tillitsvalgte i EL og IT Forbundet. Der oppfordrer de virksomhetene til å samarbeide om å ta inn lærlinger som normalt i år, og særlig vurdere og ta inn en ekstra for å bidra til at flest mulig får læreplass.

- Vi må vi for enhver pris forhindre at den situasjonen vi befinner oss i nå fører til at vi mister hele årskull med fagarbeidere, noe som vil være svært alvorlig for bransjen på sikt. Nå må det gjøres et samarbeid på bedriftene for å finne løsninger som sikrer et normalt lærlingeinntak selv om det er vanskelige tider, sier forbundsleder Jan Olav Andersen i EL og IT Forbundet.

Det beste tiltaket for god rekruttering til elektrofagene er hvis ungdommene ser at det fortsatt er mulig å få fullført en utdannelse i våre bransjer. Dette vil igjen føre til god tilgang på mange elektrofagarbeidere når markedet er normalt igjen, heter det i brevet.

Les hele brevet fra Nelfo og EL og IT Forbundet