Foto:

Reglene for direkteanskaffelser

Nyhet, Fagartikkel, Jus

Publisert

Foto:

Koronakrisen åpner for at offentlige innkjøpere kan benytte direkteanskaffelser, men da skal liv og helse være i fare. Les mer om kriteriene.

Koronakrisen krever raske, smarte løsninger og smidighet for å håndtere en enorm økning i etterspørselen etter verneutstyr som ansiktsmasker og vernehansker eller medisinsk utstyr som ventilatorer, men også sykehus- og IT-infrastruktur.

Ved å gå til innkjøp at slikt utstyr uten forsinkende anbudsprosesser velger man ofte direkteanskaffelser og hasteprosedyrer i forbindelse med anskaffelser via offentlige anskaffelser.

Mange ønsker å benytte direkteanskaffelser slik at man kan unngå regelverket for offentlige anskaffelser. Det bør man absolutt passe seg for. Denne artikkelen i How to Crack a Nut, hvor Storbritannias anskaffelser av respiratorer blir beskrevet, er jussen enkelt og forbilledlig forklart. NHO er på samme linje. Dette er også godt beskrevet på Arbinn og på korona-sidene til Nelfo.

Dette er kriteriene for direkteanskaffelser:

  • Det skal være et umiddelbart behov. Det betyr at kravet ikke er oppfylt ved en innovativ kontrakt hvis resultatet foreligger når pandemien er over.
  • At det haster å skaffe seg dette utstyret.

Les mer om direkteanskaffelser på Arbinn.