Nettleie: Feil medisin fra NVE

NVEs forslag til ny struktur på nettleien vil ramme det viktige arbeidet med energieffektivisering og utviklingen av markedet for lokal strømproduksjon. – Dette er viktige bidrag til å fylle strømbehovet som NVEs forslag vil kunne rasere, sier Tore Strandskog i Nelfo.

– Norge trenger mer strøm for å klare målet om økt elektrifisering. Med en betydelig politisk strid om både vindkraft og vannkraft, kan det bli en utfordring å fylle strømbehovet på sikt. I dette bildet er nettopp energieffektivisering (eksempelvis å ta ut 10 TWh i bygg alene) og solceller viktige og konfliktfrie bidrag. Et bidrag som NVEs nettleieforslag vil kunne rasere, understreker næringspolitisk direktør Tore Strandskog.

Ny episode av Elektropodden ute nå. Hør mer om konsekvensene av NVEs forslag til ny nettleie. Du får svar på hva dette betyr for folk, bakgrunnen for NVEs forslag og hva Nelfo mener.

NVE la nylig frem sitt forslag til ny struktur på nettleien, med mål om at den skal innføres gradvis innen utgangen av 2027. Formålet med forslaget er å øke utnyttelsen av strømnettet. - Dette formålet stiller Nelfo seg bak, men det er også derfor vi er kritisk til forslaget. Den foreslåtte modellen vil rett og slett ikke fungere. Diagnosen er riktig, men medisinen er feil, sier næringspolitisk direktør i Nelfo, Tore Strandskog.

Nelfos analyser viser at den nye nettleien ikke vil øke utnyttelsen av strømnettet. Tvert imot vil den stimulere til økt strømbruk fra nettet, noe som rammer det viktige arbeidet med energieffektivisering og utviklingen av markedet for lokal strømproduksjon.

– Vi savner et bedre beslutningsgrunnlag fra NVE. For oss virker det som om NVE er mer opptatt av å sikre nettmonopolene forutsigbare inntekter enn faktisk å løse et potensielt samfunnsproblem, sier Strandskog.

Nelfo har i sin dialog med NVE fremholdt at vi i dag har god teknologi som kan styre og flytte strømforbruk til tidspunkt der det er mer ledig kapasitet.

– NVEs forslag til nettleie vil dessverre ikke bidra til at denne teknologien blir tatt i bruk. Det er synd, særlig med tanke på at vi har investert 10 milliarder kroner i nye strømmålere i de tusen hjem, og Enova er i full gang med pilotprosjekter for å teste ut strømstyring og forbrukeratferd. Vi har nå alle muligheter for å hente inn kvalitative stordata fra markedet, analysere, og på den bakgrunn forskrive en mer treffsikker medisin. Ved å vente 2-3 år kan vi så fatte en kvalitativ beslutning, og unngå å låse inn en uhensiktsmessig nettleiemodell basert på hypoteser og løse antagelser, fremholder Tore Strandskog.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt