Slik leier du inn arbeidskraft

Nyhet, Politisk sak, Arbeidsliv, Jus

Publisert

For å ta unna arbeidstopper er det av og til nødvendig å leie inn ekstra hoder og hender for å få jobben gjort. Her er en oversikt over regelverket.

– Det er viktig at alle bedriftene er klare over regelverket hvis de skal leie inn ekstra arbeidskraft når det er mye å gjøre i bedriften, sier Cathrine Aspestrand, arbeidslivsdirektør i Nelfo.

Uforutsette hendelser
Med mindre det ekstra behovet for arbeidskraft skyldes uforutsette hendelser, eventuelt at prosjektet nødvendiggjør kompetanse du ellers ikke har i bedriften, så er hovedregelen at du ikke kan ansette vedkommende midlertidig- og heller ikke leie inn for å dekke behovet fra et bemanningsselskap uten tariffavtale og avtale med tillitsvalgte.

Reglene her er parallelle og følger av Arbeidsmiljøloven § 14-9 1. ledd og § 14-12 nr 1.

De fleste entreprenører har prosjektbaserte oppdrag. Dette er en del av den ordinære driftsmodellen, og er ikke ekstraordinært eller uforutsett. Dersom entreprenøren i forbindelse med prosjektet har behov for å leie inn ekstra bemanning, så må bedriften ha tariffavtale og avtale med tillitsvalgte om å leie inn. Dette er ikke noe nytt og følger av Arbeidsmiljøloven § 14-12 nr 2.

Ikke nok med husavtale
Det som er nytt fra 1. januar 2019 er at det, for å lovlig kunne leie inn fra et bemanningsbyrå, ikke lenger er tilstrekkelig med en lokal tariffavtale, såkalt husavtale.

Kravet er nå at bedriften må være bundet av en tariffavtale som er inngått med en fagforening som har flere enn 10 000 medlemmer. For vår bransjes del betyr det at bedriften må være bundet av Landsoverenskomsten for elektrofag.

Reglene for innleie mellom produksjonsbedrifter er uforandret.

Må ha tariffavtale
Normalt er det de ansatte som tar initiativ til å opprette en tariffavtale. I vår bransje vil da EL og IT Forbundet, etter oppfordring fra de organiserte i bedriften, kontakte NHO med krav om at det opprettes en tariffavtale.

En grunnleggende regel er at minst 10 prosent av arbeidstakerne innenfor det aktuelle tariffområdet må være organisert. Dette kravet gjelder derimot ikke hvis bedriften har færre enn 25 ansatte, hvilket er tilfelle for mange av Nelfos medlemsbedrifter. Er det under 25 ansatte kan Hovedorganisasjonene (NHO og LO) gjøre unntak fra 10 prosentkravet.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt