Nelfo

Innhold

Vil endre reglene i byggenæringen

Nyhet, Politisk sak, Fagartikkel, Arbeidsliv

Publisert

Byggkvalitetsutvalget foreslår endringer i plan- og bygningsregelverket. Blant annet vil de fjerne ansvarsretten og sentral godkjenning.

Plan- og bygningsregelverket er omfattende og skal også virke godt sammen med øvrig kvalifikasjonsregelverk, som er viktig for Nelfos medlemmer. For å få et grunnlag for forbedringer satte regjeringen ned Byggkvalitetutvalget, som onsdag leverte sin rapport til kommunalminister Nikolai Astrup (H). Tore Strandskog har sittet i referansegruppen for utvalget.

Les hele rapporten fra Byggkvalitetsutvalget.

– Vi har bak oss noen år med mye støy og hyppige endringer i kvalifikasjons- og ansvarssystemet i byggesaksforskriften, sier Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Nelfo.

Flere tiltak foreslås
Målet med forslagspakken er å rydde opp i regelverket og å få en bedre avklaring av ansvarsforhold. Og ikke minst å se på grep som kan gi mindre arbeidslivskriminalitet. – Fra Nelfo er vi glad for at man ser disse utfordringene og løsninger i sammenheng, sier Strandskog.

Dette er de fire viktigste forslagene fra utvalget:

  • Ansvarsrettsystemet foreslås avviklet, slik at byggherren alene skal stå ansvarlig i byggesaker overfor det offentlige dersom det ikke bygges i tråd med tillatelse. Det skal gjøre det tydeligere hvem som har ansvaret og redusere misforståelser, mener utvalget.

  • Systemet med at staten bestemmer hvem som er kvalifisert til byggearbeid, og der praksis og erfaring i liten grad får uttelling, foreslås også avviklet. I stedet bør det gjelde kompetansekrav som skal følge personen, ikke firmaet.

  • Sentral godkjenningsordning legges ned, og erstattes med lovregulering av yrker.

  • Styrket kontroll på byggeplasser, innføring av byggskadeforsikring etter dansk modell og satsing på næringens erfaringer om kompetansebehov, er ytterligere forslag.

Må vurdere forslagene
– Det er jo mange og til dels store endringer som foreslås, sier Strandskog. Vi trenger noe tid nå for å gjennomgå forslagene, og også drøfte konsekvenser med medlemmene, bl.a. i vårt næringspolitiske utvalg. Vi inviterer også lokalforeningene til å sende kommentarer og innspill om denne saken til Nelfo-S, avslutter Strandskog.

Les mer: Boliger skal være trygge og av høy kvalitet 

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt