Skjerper satsingen på landstrøm

På Enovakonferansen ble det lansert tre nye støttetilbud til landstrøm. Dette er Nelfo positive til. Vi mener tilbudene adresserer den største barrieren som står i veien for en omlegging fra fossil energi til fornybar elektrisitet i transportsektoren.

Vi mener tilbudene adresserer den største barrieren som står i veien for en omlegging fra fossil energi til fornybar elektrisitet i transportsektoren.

Før transportsektoren kan elektrifiseres, må vi få på plass en infrastruktur som gjør det mulig. Dagens rammebetingelser for nettselskaper, markedsaktører og entreprenører gir dessverre ikke tilstrekkelige insentiver til å ta de nødvendige investeringsbeslutningene. Dette er en vesentlig barriere som trenerer omleggingen fra fossile til elektriske transportløsninger.

Nelfo er derfor positive til at Enova de senere årene har økt satsingen på transportsektoren. I fjor fikk vi på plass en støtteordning for elektriske varebiler, og i år står elektrifiseringen av norske havner for tur. På Enovakonferansen ble de lansert nye støttetilbud som skal sikre at skip kan forsynes med utslippsfri elektrisitet i fremtiden.

Støttetilbudene retter seg mot de markedsaktører som ønsker å utvikle forretningsmodeller basert på det å forsyne skip med strøm. Enovas mål er at dette skal bli god butikk i fremtiden, og at det på sikt kan dannes et velfungerende marked for salg av strøm fra land.

Satsningen på landstrøm er delt opp i tre ulike støttetilbud:

  • Støtte til forprosjekt for etablering av infrastruktur for strøm til havneopphold og lading. Det er et tilbud for de som trenger et bedre beslutningsgrunnlag før spaden kan settes i jorda.
  • Støtte til infrastruktur til havneopphold og lading. Bruk av landstrøm kutter utslipp og reduserer støy når skip ligger ved kai. Har fartøyet batteri om bord, kan dette lades samtidig slik at også deler av seilingen også blir utslippsfri.
  • Støtte til installasjon av landstrømsystem i eksisterende fartøy. I en begrenset periode (ut 2021, med forbehold om endringer) er det nå mulig å få Enova-støtte for å klargjøre eksiterende fartøy slik at de kan benytte landstrøm.

Se enova.no for mer informasjon om støttetilbudene.

 

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt