Nelfo kritisk til utjevning av nettariffene

På oppdrag fra Olje- og energi departementet har Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) utredet ulike modeller for utjevning av nettleien i Norge. Nelfo har sympati for ønsket om en likere nettleie, men er samtidig kritisk til modellene som presenteres i RMEs utredning. De kan komme i konflikt med målene om kostnadseffektiv nettdrift og konkurransenøytrale nettselskap.

Nettleien er en viktig indikator
- De senere årene har det kommet mange positive endringer i rammebetingelsene for nettselskapene som bidrar til lavere strømregninger og økt grad av konkurranse i de markedene hvor våre medlemmer opererer, sier Tore Strandskog i en kommentar. – Vår begeistring for denne utviklingen er også årsaken til at vi nå er kritiske til de modellene for tariffutjevning som RME har utredet, fortsetter han. Nettariffene er nemlig en viktig indikator som potensielt kan avdekke ineffektiv drift og konkurransehemmende adferd hos nettselskapene. - Dersom tariffene jevnes helt ut, blir det vanskeligere å avdekke uønsket adferd, fremholder Strandskog.

Konsolidering er en bedre tilnærming
I sitt svar på høringen av RME-rapporten skriver Nelfo at det er mer rasjonelt å stimulere til en konsolidering av nettvirksomheten i Norge. Når nettselskaper slår seg sammen, vil også tariffene utjevnes. Et nettselskap kan nemlig ikke operere med ulike nettariffer for samme kundegruppe. Færre og større nettselskaper vil dessuten ha bedre forutsetninger for å utnytte stordriftsfordeler, samtidig som store selskaper står ovenfor større krav til nettnøytralitet.

En tilskuddsordning er å foretrekke
Nelfo holder likevel døren på gløtt for en av modellene i NVE rapporten. – Vi skal ikke se bort ifra at tariffutjevning kan bli en viktig politisk prioritet, sier Strandskog. – I så tilfelle vil en tilskuddsordning som reduserer nettleien hos de dyreste selskapene minimere de negative effektene. Forutsetningen er da at ordningen finansieres over statsbudsjettet, og ikke gjennom en ny avgift på nettleien.

- En ny avgift som fører til dyrere nettleie vil raskt komme i konflikt med andre samfunnsmål som elektrifisering av fossil energibruk og fremtidig grønn verdiskaping i Norge, avslutter Strandskog.

Les høringen her

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt