NS 3420-W, X, BN og BQ – Endringer 2019

Delene som omhandler installasjoner og utstyr for elkraft og ekom, W og X, har gjennomgått en omfattende revisjon. En rekke postgrunnlag er korrigert og supplert, som ladestasjoner for elbiler og ladbare hybridbiler.

Normative referanser er oppdatert og standardene er ajourført i henhold til endringer i europeiske standarder og regelverk.

Komiteen SN/K 432 har også gjort omfattende endringer i delen BN, med systemer for de elektrotekniske anleggene, og delen BQ med beskrivelsestekster for løfteinnretninger som heiser, rulletrapper og rullende fortau, løfteplattformer med mer.

Sjekk ut de viktigste endringene her