Nelfo

Innhold

Setter søkelyset på faglig ansvarlig

GÅR I DYBDEN. I Kunnskapsløftet 2020 skal det gjennomføres samlinger over hele landet, som går i dybden på hva det vil si å være faglig ansvarlig

- Basert på svært positive tilbakemeldinger på Kunnskapsløftet 2018, kjører vi en ny runde i 2020. I år blir det et annet opplegg, der vi setter søkelyset på de faglig ansvarlige i medlemsbedriftene, sier markeds¬sjef Gjermund Hovde i Nelfo.

- Blant annet skal det gjennomføres en samling i hver region over hele landet, som går i dybden på hva det vil si å ha dette ansvaret.

- Kunnskapsløftet 2018 ble en suksess
Stadige endringer i det omfattende regelverket i elinstallasjonsbransjen krever kontinuerlig oppdatering. Derfor er vi strålende fornøyde med at nesten 10 000 fagfolk deltok på halvdagskursene, og at medlemsbedriftene bestilte 5 016 nettkurs. Vi gleder oss også over mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne om at kursene ga muligheter både for å dele erfaringer og diskutere løsninger.

- Etter kompetansehevingstiltaket i 2018 har også etterspørselen etter klasseromkurs og nettkurs økt, samtidig som oppmerksomheten på normer, forskrifter og regelverk er skjerpet. Dette skal vi styrke ytterligere gjennom Kunnskapsløftet 2020.

Fremtidens kompetansekrav og ansvarsområder
- Målsettingen for opplegget i år er å involvere medlemsbedriftene i fremtidens kompetansekrav og ansvarsområder. Selskaper som skal utføre elinstallasjonsvirksomhet i Norge må ha en eller flere faglig ansvarlige som oppfyller kvalifikasjonskravet i § 7 i fek, det vil si ha bestått elektroinstallatørprøven.

- Nelfo har en egen nettside for elektroinstallatørprøven, der det i samarbeid med DSB er utdypet hva det vil si å være faglig ansvarlig. Ansvarsområdene og arbeidsoppgavene, som er omfattende og krevende, varierer med størrelsen på selskapet og hvordan virksomheten er organisert. Det er ikke alltid slik at én enkelt person skal ha ansvaret for alt. Eksempelvis kan et faglig team være ansvarlig, der diskusjon og ulike syn vil gi den beste løsningen.

- De faglig ansvarlige må blant annet forholde seg til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, autorisasjonsforskriften for ekominstallatører, byggesaksforskriften som gjelder ansvarsrett, private ordninger for å bli godkjent for å utføre elkontroller, internkontroll, HMS, oppfølging av lærlinger og det lokale eltilsyn.

- Med utgangspunkt i dette skal det i perioden januar-juni gjennomføres en samling i hver lokalforening over hele landet, der problemstillinger rundt det å være faglig ansvarlig skal diskuteres. Vi oppfordrer de faglig ansvarlige om å melde seg på i sin region. Her skal fagfolkene dele erfaringer og diskutere løsninger, samtidig som de kan komme med innspill til etatene som forvalter regelverket.

Nettkurs
- For å skjerpe oppmerksomheten ytterligere, får de faglig ansvarlige muligheten til å oppdatere seg på utvalgte nettkurs. Her kjører vi samme opplegg som i 2018, som ble en suksess. Det kan også bli aktuelt å kjøre to samlinger på Eliaden 2020 i slutten av mai.

Høstkonferanser
- På høsten skal vi gjennomføre fem større konferanser. Her blir også Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet, Nkom, og Direktoratet for byggkvalitet, Dibk, invitert. Da får medlemsbedriftene muligheten til å ta opp problemstillingene som ble diskutert på regionsamlingene med myndighetene.

- De regionale samlingene vil avdekke utfordringer og behov. Med utgangspunkt i dette planlegger vi også å lage veiledninger, nettkurs og klasseromskurs.


Ny utgave av Elmagasinet
I januarutgaven av Elmagasinet kan du også lese om status på Eliaden 2020, hvordan 2019 har vært for aktørene i elinstallasjonsbransjen og hva de tror om markedsutviklingen i 2020, et nytt termografikurs fra Nelfoskolen og Tuneable White-belysning på Fusa Ungdomsskole.