Stortinget diskuterer rammebetingelser for solceller

Nyhet, Politisk sak, Elektrifisering, Solstrøm

Publisert

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget behandler nå et representantforslag fra SV om solkraft. - Nelfo har sendt et skriftlig innspill med vår vurdering av forslagene, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog.

- Vi har også gitt ekstra innspill om hvordan Stortinget kan fjerne barrierer og legge til rette for en sunn utvikling av markedet for solkraft. Nelfo ber også om at det innføres investeringsstøtte for batterier, som er en umoden men markedsklar teknologi som nå trenger et puff, sier Strandskog.

Forslagsstiller er SV, som ber om at Stortinget skal vurdere en rekke gode forbedringer i støtteordninger for solkraft, plusskundeordningen og dessuten ber de regjeringen unngå å innføre effekttariffer som ødelegger for solkraft.

- Nelfo er veldig fornøyd med at Stortinget nå diskuterer rammebetingelser for solkraft. Norge har store muligheter for økt solkraftproduksjon, sier Strandskog. - Sammen med energieffektivisering er solkraft en viktig kilde til ny konfliktfri strøm, noe som igjen er en forutsetning for elektrifisering av alt fossilt energibruk og etablering av ny bærekraftig næringsvirksomhet, avslutter Strandskog.

Les representantforslaget.
Les Nelfos innspill til Energi- og miljøkomiteen. 

Stortingets innstilling kommer 11. februar 2020.