1 av 3 bedrifter tar inn færre lærlinger

- Vi er bekymret for ringvirkningene av at bedriftene tar inn færre lærlinger. Det viktigste vi kan gjøre nå er å sørge for at bedriftene har nok jobb, sier Ove Guttormsen i Nelfo.

I siste medlemsundersøkelse fra NHO ble Nelfo-bedriftene spurt om de kom til å ta inn flere, færre eller samme antall lærlinger i år som i fjor?

Der svarer 34 prosent av de spurte at de vil ta inn færre lærlinger i år, 47 prosent svarer at de vil ta inn samme antall og 6 prosent vil ta inn flere.

- Vi vet at det kommer en brems i markedet og da er det viktig at vi ikke gjør den nedturen dypere og lengre enn nødvendig, sier administrerende direktør i Nelfo, Ove Guttormsen.

Les mer: Byggebransjen må ha koronatiltak nå.

Det viktigste for bedriftene når de skal ta inn lærlinger er at det er nok jobb.

- Da må det offentlige bruke innkjøpsmakten og starte alle nødvendige byggeprosjekter. Øremerkede midler til kommunene slik at de kan sette i gang med byggeprosjekter er noe som vil dempe nedturen, sier Guttormsen.

I revidert nasjonalbudsjett er det foreslått å bevilge 2,5 milliarder kroner i øremerkede midler til kommunene.

- Dette vil komme godt med, men dekker jo langt fra behovet.

Les mer: Nelfos markedsrapport for mai 2020 (kun tilgjengelig for Nelfomedlemmer) 

Dette foreslår Nelfo: