Foto:

Enighet om budsjettavtale

Foto:

Budsjettenigheten mellom regjeringen og FrP resulterte i en satsing på elektrifisering og grønn skipsfart.

Torsdag 11. juni ble det enighet mellom regjeringen og FrP om en ny budsjettavtale. Avtalen sikrer enighet om både bevilgningene i revidert statsbudsjett 2020 og fase tre for regjeringens koronapakke.

Les mer: Nå skal folk tilbake i jobb og skape en grønn fremtid.

Nelfo var fornøyd da regjeringen i slutten av mai la frem sitt forslag til tiltakspakke for grønn omstilling. Forslaget innebar en satsing på bygg- og vedlikeholdstiltak, samt tiltak for å stimulere til grønn vekst.

Når det i tillegg ble foreslått økte midler til lærlingtilskudd og Utdanningsløftet, er vår vurdering at Nelfo-bedriftenes interesser ble ivaretatt.

Regjeringens foreslåtte prioriteringer stod seg gjennom forhandlingene med FrP. Partiet fikk på sin side gjennomslag for økte bevilgninger til samferdsel, med 700 millioner kroner til investerings- og vedlikeholdsprosjekter på riksveinettet.

Forhandlingene resulterte også i en ytterligere satsing på elektrifisering og grønn skipsfart, der man utvider toppfinansieringsordning for nye miljøvennlige skip og den nye låneordningen for nærskipsfart og fiskefartøy med 300 millioner kroner.