Jon-Steinars tips ved lynnedslag

Sju gode råd om hvordan du sikrer boligen eller hytta mot brann etter lynnedslag.

- Nå er det høysesong for tordenvær, og mange elektriske anlegg mangler fortsatt overspenningsvern, sier Jon-Steinar Sjøvik Hanstad, teknisk direktør i Nelfo.

I 2019 ble det innmeldt nesten 4 000 skader på bygninger og innbo etter lynnedslag, ifølge Finans Norge.

Sommeren er høysesong for lyn og torden. I fjor ble det registrert nesten 300 000 lyn over  hele Norge, ifølge Meteorologisk institutt, noe som er det nest høyeste etter rekordåret 2014.

Når lynet slår ned øker spenningen, ikke bare der lynet slår ned, men i en stor omkrets rundt nedslaget. Dette kan gi store skader på det elektriske anlegg, og i verste fall føre til brann.

En brann som følge av lynnedslag skjer ikke nødvendigvis samme dag som nedslaget. En elektrisk installasjon som er skadet kan føre til brann uker eller måneder etter at den har vært utsatt for overspenninger.

Mange lader elbilen hjemme og den tåler ikke overspenninger spesielt godt. Det har vært tilfeller der hele ladesystemet i biler måtte byttes ut etter skader som følge av overspenninger. Det er i dag krav til overspenningsvern i alle nye boliger, og det vil være en fornuftig oppdatering av en eldre bolig.

Her er Jon-Steinars tips: 

 • Installer overspenningsvern 
 • Kjøp finvern 
 • Ta ut støpsler ved tordenvær 
 • Trekk ut nettverks- og antenneledninger 
 • Hold sikringskapet lukket 
 • Hvis sikringene er unormalt varme må du kontakte elektriker 

Gode råd etter lynnedslag: 

 1. Ta kontakt med en elektriker 
 2. Ta kontakt med forsikringsselskap 
 3. Sjekk indikatoren på overspenningsvernet 
 4. Test ut at alt utstyr fungerer som det skal 
 5. Støy på radio/TV kan være tegn på skade 
 6. Sjekk stikkontakter, koblingsbokser, brytere og kabler for synlige skader. Misfarging og/eller brente flekker kan indikere skade. 
 7. Kjenn også etter om utstyret er unormalt varmt 

Bruk syn, luktesans, hørsel og sunn fornuft.