Ny rapport: Byggebransjen må ha koronatiltak nå

Nye prognoser fra Menon Economics viser at byggenæringen vil merke koronakrisen tidligst til høsten, og forsterkes i løpet av de neste to årene. - Tar vi de riktige valgene nå kan vi sikre arbeidsplasser og verdiskaping.

Rapporten fra Menon Economics anslår at bygg- og anleggsnæringen vil oppleve en samlet investeringsnedgang på mellom 100 og 140 milliarder kroner mellom 2020 og 2022, sammenlignet med 2019-nivået.

Det er Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og Nelfo som har bestilt rapporten.

Les hele rapporten fra Menon Economics: Utviklingen i bygg- og anleggsinvesteringer fra 2020 til 2022.

Kari Sandberg, administrerende direktør i EBA, er tydelig på at tiltak må settes inn nå hvis vi skal unngå en nedtur til høsten.

– Usikkerheten større en den har vært noen gang. Investeringsnedgangen tilsvarer et bortfall av nesten 100.000 årsverk. Det er dramatisk, sier Sandberg.

Årsaken til at bransjen får en forsinket effekt, er at byggeprosjekter ofte har lange løpetider, og at investeringsviljen i både det offentlige og private blir påvirket av usikkerheten.

– De tiltakene som har kommet frem til nå i forhold til skatter, avgifter og endringer i permitteringsregelverket er foreløpig begrenset i tid. I verste fall vil vår næring treffes av krisen når tiltakene gradvis avvikles, sier Sandberg.

Nelfo peker på flere tiltak for å dempe nedturen.

– Det viktigste er at det offentlige bruker innkjøpsmakten, og starter alle nødvendige byggeprosjekter. Her kan for eksempel kommunene få øremerkede midler, sier Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo.

Tidligere har Nelfo foreslått et ROT-fradrag og momsfradrag på håndverkstjenester.

Les mer: Nelfo vil ha skattefradrag på oppussing.

Les mer: Nelfo vil ha momskutt på håndverkstjenester.

– Vi tror det er fullt mulig å begrense nedgangen som vi ser komme. Så vi er optimister, selv om vi ser at det blir tøffere tider, sier Guttormsen.