Oslo med ny støtteordning til solceller

- Dette er et kjempeviktig støttetilbud, sier Mari Kristine Løvstad i Nelfo om Oslo kommunes støtte til installasjon av solceller i borettslag, sameier og yrkesbygg.

- Det er spesielt kjærkomment når koronasituasjonen har gitt svikt i etterspørselen etter solcelleanlegg, sier fagkonsulent Mari Kristine Løvstad i Nelfo. Hun oppfordrer andre kommuner og Enova til å lage et tilsvarende tilbud.

Enova gir rettighetsbasert støtte til installasjon av solceller på privatboliger. Solenergistøtte til sameier, borettslag og næringsbygg er langt mer krevende å få hos Enova.

Nelfo har, senest i et brev til Stortinget 5. juni, etterspurt styrking av Enovas støtteordninger for blant annet solcelleanlegg, samt at sameier og borettslag må få en egen ordning.

- Her er det gledelig å se at Oslo kommune nå går foran og har opprettet en enkel og målrettet ordning for å produsere lokal strøm som kan tas i bruk i fellesanlegg. Dette vil gi markedet et viktig dytt i en krevende periode med svakere etterspørsel grunnet koronapandemien, sier Løvstad.

Hva gis i støtte?

Det gis to tusen kroner/kWp installert, begrenset til 30 prosent av godkjente kostnader for tiltaket. Maksimalt tilskudd er én million kroner. Støtten fra klima og energifondet dekker også rådgiver opp til 50 000 kroner, begrenset opp til 30 prosent av kostnaden.

Hvordan søke?

For å søke må man innhente tilbud for solcelleanlegget, før søknad sendes til kommunen.

Det er viktig å påpeke at man må søke og få innvilget støtte før det inngås avtale med leverandør eller materialer og tjenester er bestilt. Rådgiver kan kontaktes før man søker om tilskuddet. Det må også undersøkes med Plan- og bygningsetaten om tiltaket er søknadspliktig og deretter søke om byggetillatelse. Fristen for å søke er løpende.

Les mer om ordningen på Oslo kommunes nettsider.