Statsbygg når klimamålene med solceller

Statsbygg vil sette opp solceller på 175 000 kvadratmeter tak for å nå klimamålene. - Det er flott å se at statlige aktører som Statsbygg går foran. Lokal energiproduksjon er en viktig del av det grønne skiftet, sier Ove Guttormsen i Nelfo.

- Det er positivt at Statsbygg går foran som et godt eksempel for andre, sier Ove Guttormsen, admninisterende direktør i Nelfo.

Gjennom kartleggingsprosjektet JaTak har statsbygg gjennomgått sine nærmere 900 000 kvadratmeter med tak for å finne ut hvilke som egner seg til montering av solceller.

Undersøkelsene har identifiserte 500 000 kvadratmeter som egner seg, der halvparten egner seg spesielt godt. Solceller på alle egnende tak vil i teorien kunne produsere 40 millioner KWh i året. Dette tilsvarer årsforbruket til nesten 5000 leiligheter eller 16 000 elbiler.

Prioritert liste

Et av Statsbyggs klimamål er å redusere energibruken i eksisterende bygninger med opp mot 40 prosent frem mot 2030.

De har nå identifisert 50 tak som de mener er best egnet og lagt disse sammen i en prioritert liste på prosjekter de ønsker å få gjennomført. Disse er valgt ut på bakgrunn av blant annet solinnstråling, størrelse på tak og hvilken himmelretning takene vender.

Estimert strømproduksjon på disse takene er 15 millioner KWh, og investeringsbehovet er beregnet til 225 millioner. Dette tilsvarer energimengden Statsbygg må spare gjennom ENØK og lokal energiproduksjon hvert år frem til 2030.

Betydelige besparelser

Neste fase er å gå i dialog med leietakerne til bygningene på listen. Ifølge Statsbygg er det helt nødvendig å få leietakerne med på laget for å gjennomføre tiltakene. Solceller på taket vil gi Statsbyggs leietakere gevinst i form av reduserte energiutgifter, og de må derfor være med på finanseringen. Ifølge Statsbygg kan de bidra gjennom en «grønn avtale», der de dekker investeringen, mens leietakeren nedbetaler investeringen over tid gjennom husleien.

Lokal fornybar energiproduksjon er et av flere prioritert tiltak. Noe av finansieringen vil komme fra den tredje tiltakspakken som ble presentert 29 mai.

Les mer: Ny tiltakspakke: Nå skal folk tilbake i jobb og skape en grønn fremtid.

Her ble 40 millioner kroner foreslått brukt til å etablere solceller og ladepunkter på eiendommer innenfor statens husleieordning.

Per 1. januar 2020 hadde Statsbygg solcelleanlegg på 14 eiendommer.