Foto:

Digitalisering i rekordfart

Foto:

Nettbasert opplæring fra Nelfo har eksplodert. Sammenliknet med de fire første månedene i fjor er bruken mer enn tredoblet.

-Under koronakrisen har Nelfo måttet legge om sitt opplæringstilbud radikalt. På kort tid har vi foretatt en omstillingsprosess det står respekt av, sier markedssjef Gjermund Hovde. Da koronaviruset satte en stopper for klasseromskursene, var engasjementet stort blant Nelfo-ansatte og foredragsholdere for å endre aktuelle kurs til webinarer og nettkurs.

Webinarene har blitt godt mottatt. Selv om noen selvfølgelig savner diskusjonene og pausepraten får får webinarene høy score på faglig innhold, presentasjon og oppfyllelse av forventningene. Dette har vært et etterlengtet tilbud og vi har hatt webinarer på planen en stund, men at det tok så til de grader av da vi startet opp skyldes nok situasjonen Norge for tiden er inne i. Per 28 mai har vi gjennomført 16 webinarer, sier Hovde.

At medlemsbedriftene tilpasser seg koronakrisen på best mulig måte, viser den voldsomme økningen i bruken av Nelfo sine nettkurs. Nettbasert opplæring er en effektiv måte å oppdatere de ansatte i medlemsbedriftene på ulike fagområder og øke kompetansen. Nelfo har utviklet en velassortert nettkursportefølje og har totalt sett bortimot 50 ulike nettkurstilbud, inkludert noen nettkurs forbeholdt medlemsbedrifter. Hittil i år har antall nettkurslisenser kommet opp i over 5000.


Det web-baserte kunnskapsløftet
Kunnskapsløftet 2020 er en oppfølger av opplegget i 2018 og har som målsetting å oppdatere faglige ledere i medlemsbedriftene på fremtidens kompetansekrav og ansvarsområder.

Da koronaviruset satte en stopper for fysiske samlinger i Kunnskapsløftet 2020, tilpasset vi innholdet til webinarer. Nå har faglig ansvarlige i medlemsbedriftene vært gjennom den introduserende delen, som har fokusert på offentlige kompetansekrav medlemmene må forholde seg til.
Til høsten blir det mer dypdykk der vi starter med to store webinarer hvor DSB, Nkom og Dibk deltar. Tema på disse er fremtidens kompetansekrav, muligheter og utfordringer. Myndighetene blir også utfordret på problemstillingene som har vært oppe i vårens samlinger, eksempelvis plassering av stikkontakt i våtsone på bad eller måling av støy. Vi har tidligere hatt stor suksess med denne type fora og håper på stor oppslutning, avslutter Hovde.

Her finner du Nelfoskolens tilbud