Felles front mot NVEs nettleieforslag

Skal vi nå målet om å kutte i utslippene må vi ta gode klimavalg. NVEs forslag til ny nettleie gjør det motsatte. Nå har Nelfo, sammen med 16 andre interesseorganisasjoner, bedt olje- og energiministeren om et møte.

- Vi må ha en nettleie som gir folk et insitament til å spare strøm eller investere i solstrøm. Det gjør ikke NVEs forslag. Med fastpris vil man ikke få lavere nettleie ved å investere i solceller, automatisk styring av lys og varme, varmepumpe eller andre former for aktiv energieffektivisering, sier Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Nelfo.

Høringsfristen for NVEs forslag går ut i slutten av denne måneden og i forkant av høringen har Nelfo, sammen med 16 andre organisasjoner, bedt om et møte med olje- og energiminister Tina Bru.

Les hele brevet til olje- og energiminister Tina Bru.

- Siden nettleien er fast vil kostnaden bli høyere for forbrukere med boliger som har et lavt forbruk, eller hvis de for eksempel har investert i enøktiltak i hjemmet. Kun de med store boliger og høyt forbruk vil oppleve lavere nettleie. Dermed vil det ikke lønne seg å investere i klimavennlige løsninger i privatboliger.

Utslippsmålene vi har forpliktet oss til krever stor grad av elektrifisering, og da vil vi trenge mer strøm. Store mengder strøm kan frigjøres gjennom energieffektivisering og produksjon av solstrøm hos forbrukerne.

- Dersom NVEs nettleieforslag blir vedtatt, vil vi imidlertid ikke lenger kunne regne med husholdningene, sier Tore Strandskog.