Nelfos markedsrapport: Markedet vil ta seg opp

- Dersom vi nå ser fremover, og ser landet under ett, er ikke situasjonen bekmørk for vår bransje, sier Ove Guttormsen i Nelfo. Forventer en markedsnedgang på to prosent i år.

- Vi er på vei inn i en ny normal og antall permitterte har stabilisert seg, og kanskje går noe ned. Bedre permitteringsregler og tiltakspakker har også vært viktige for mange av våre medlemmer, sier Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo. 

Aktivitetssvikten blir størst i andre kvartal i år, men både etterspørsel og produksjon vil ta seg opp igjen når smittevernstiltakene lempes.

Samlet verdi av elektroarbeidene (inkl. el-automasjon) er beregnet til om lag 70 mrd. kr i 2019, og for våre markeder totalt ventes en volumnedgang med 2 prosent i 2020 og ytterligere 3 prosent nedgang i 2021, før det snur og vi får en volumvekst på 3 prosent i 2022.

Nedgangen kan medføre en arbeidsledighet som er vesentlig høyere enn vi er vant med.

Ser man bak tallene er nedgangen størst i petroleum og bygg. Innen bygg, som er det største markedssegmentet for bransjen, ventes det en volumnedgang med hele 4 prosent i år og ytterligere 5 prosent nedgang neste år, før det snur og vi får en volumvekst på 4 prosent i 2022.

Les hele markedsrapporten fra Nelfo (tilgjengelig for medlemmer).