NIK et viktig fundament i bedriften

Alle montørene i Tratec Teknikken bruker NIK-appen i sitt daglige arbeid Foto: Tratec Teknikken.

- Nelfo internkontroll (NIK) er et viktig fundament i bedriften, sier Thomas Buø-Andersen, HR- og HMSK-leder i Tratec Teknikken.

Selskapet, som er del av Tratec-konsernet, har 135 ansatte. Virksonheten er lokalisert i Farsund, Flekkefjord, Lyngdal og Mandal.  
Siden Buø-Andersen startet i selskapet i 2011 har han brukt verktøyet aktivt.  

- Da var vi 40 ansatte. Vi har vokst mye. NIK blir blant annet brukt som en databank over de ansatte, med alt fra kursbevis til informasjon om nærmeste pårørende. Dette gjelder også å lagre og lese alt av eksterne og interne prosedyrer. 
- De ansatte er veldig flinke til å bruke appen. På arbeidsplassene bruker alle avvikssystemet knyttet opp mot avviks-appen iAvvik. Med appen gjennomfører og sender montørene sikker jobbanalyse, leser prosedyrer og rapporterer avvik.  - NIK gir god oversikt over avvikene. Det har vi erfart blant annet i større prosjekter. Våre oppdragsgivere setter også pris på at vi kan rapportere på denne måten.  

Gir trygghet
- Hva betyr det for dere å bruke NIK? 

- Det gir trygghet, blant annet for at alle ansatte får informasjon. Med NIK-appen har de alltid tilgang til oppdatert informasjon. Vi ønsker oss en god søkefunksjon, slik at vi slipper å bla gjennom store tekstmengder for å finne riktig prosedyre. Det skjer at montørene gir opp og ringer meg. Dette er informasjon montørene trenger veldig raskt. Vi har spilt inn dette til Nelfo, som jeg tror arbeider med en løsning.  

- Det er viktig å ha tilgang til oppdaterte prosedyrer og krav. Et godt eksempel på det er da det kom nye GDPR-retningslinjer. Et annet eksempel er koronapandemien, som krevde nye prosedyrer for å arbeide trygt og forsvarlig. Da var det veldig greit å få det vi trengte fra Nelfo. Den tryggheten betyr mye for oss. Vi blir bedre.  
- Jeg er spesielt stolt over at de ansatte virkelig har tatt i bruk verktøyet. Uten at de ansatte lærer seg i systemet, er det lite verdt. 

Viktig ansvar 
HMS-fagsjef Eirik Remo i Nelfo påpeker at det under koronakrisen ikke blir utført ordinære tilsyn.  
- Det blir kun gjort ved hendelser som krever umiddelbar oppfølging. Dette fjerner ikke plikten til å ha internkontrollen i orden. Et slikt system skal ikke kun sørge for å få ”godkjent” ved tilsyn. Med tanke på dagens situasjon er det spesielt viktig å ha en løsning på plass.  

- Smitterisiko er et sentralt tema når det gjelder internkontroll. Det er svært viktig å forebygge smittefare for både ansatte og kunder. Vi har lagt ut prosedyrer for å hindre smittespredning, blant annet en digital sjekkliste om hva kundene må gjøre for å hindre at montørene blir smittet. Alle skal ha en trygg og god opplevelse, både kunder og montører. 
- Det er en stor fordel at Nelfo Internkontroll er heldigital. Appen dokumenterer både at tiltak er gjennomført og når. Internkontroll og tiltak kan gjøres når og hvor som helst. 

Kompetanseløft
- Blir smitterisiko en permanent del av internkontrollen? 
- Dette kan ligge permanent i systemet. Det kan aktiveres og deaktiveres etter behov, prosjekt og situasjon. Utfordringen for bransjen er at hygiene ikke er en del av faget. Tradisjonelt har oppmerksomheten først og fremst vært rettet på å arbeide på spenningsfrie anlegg.  

- Koronapandemien har gitt et kompetanseløft når det gjelder hygiene, både hoste- og håndhygiene. Det blir spennende å se om dette gir utslag ved fremtidige influensautbrudd. Vi har sett hvordan årets influensautbrudd stoppet helt da koronatiltakene ble satt inn.   

- Elektrobransjen må nok ha mer oppmerksomhet på smitte, spesielt i forbindelse med oppdrag i institusjoner.  

- Har Nelfo Internkontroll solgt ekstra godt under pandemien? 
- Dette er et verktøy som virkelig blir brukt. Det selger jevnt hele tiden.

--------------------------- 

Ny utgave av Elmagasinet

I maiutgaven av Elmagasinet kan du også lese om Oneco som i løpet av ni år har vokst til et konsern med en omsetning på rundt fem milliarder kroner, Krøderen Elektro og Ingeniør Ivar Pettersen i Drammen som har ansatt fagfolk under koronakrisen, Elforlaget som utgir lærebøker for heisfaget og lysleveranser til nye Stavanger universitetssykehus.