Nelfo

Innhold

Nye gratis kurs høsten 2020

Regjeringen lanserer en kompetansepakke på 190 millioner kroner. Bedrifter og medarbeidere som elektrifiserer Norge får eget bransjeprogram. Se oversikt over kursene her.

Med finansiering fra bransjeprogrammet for elektrifisering tilbys kursene uten deltakeravgift.

Elektra – tilbud fra elektrofaglig samarbeid i Fagskolene
Elektra tilbyr nye, gratis fagskolekurs. Kursene er populære og blir raskt fulltegnet, så meld deg på i dag!

Les om hele tilbudet på Elektras nettsider.

Gratis BI kurs: Bærekraft som konkurransefortrinn.

Fagskulen Sogn og Fjordane og Fagskolen i Nordland

· Solcelleinstallasjoner (2,5 stp), oppstart mandag 7.9. kl. 12.00.

· Energiovervåkning og styring (2,5 stp), oppstart tirsdag 8.9. kl. 12.00.

· Simulering av energiforbruk i bygg (2,5 stp), oppstart onsdag 9.9. kl.12.00.

· Skysystemer og sikkerhet (2,5 stp), oppstart mandag 14.09. kl.12.00.

· Selvledelse og personlige læringsnettverk (2,5 stp), oppstart 15.09. kl.1200.

· LED-systemer (2,5 stp), oppstart 09.11. kl.1200

Om kursene: Kursene er nettbaserte og arbeidsmengden er om lag 50 timer, fordelt på undervisning og egenarbeid. Kursene er rettet mot elektrikere og andre elektrofagarbeidere, men passer også for teknikere og ingeniører. Se påmelding alle kursene her. 

Fagskolen Vestfold og Telemark

· Internet of things (2,5 stp), oppstart uke 45

· Lading av bil og båt (2,5 stp), oppstart uke 45

· KNX (2,5 stp), oppstart uke 45

· Kvalitetsledelse (5 stp), oppstart uke 42 og uke 51

· Vedlikehold og feilsøking (5 stp), oppstart uke 51

Om kursene: Kursene er nettbaserte og arbeidsmengden er om lag 50 timer (2,5 studiepoeng) og 100 timer (5 studiepoeng), fordelt på undervisning og egenarbeid. Kursene er rettet mot elektrikere og andre elektrofagarbeidere, men passer også for teknikere og ingeniører. Se påmelding alle kursene her. 

Fagskolen Vestfold og Telemark – EKOM

· EKOM – sertifisering (15 stp), oppstart 22.10. Få plasser ledig!

Om utdanningen: Ved bestått eksamen vil kvalifiserte kandidater kunne søke autorisasjon som EKOM installatør. For å bli kvalifisert for EKOM autorisasjon må kandidaten dokumentere kunnskaper som tilsvarer eksamen fra 2-årig fagskole innen utdanningsprogram elektro med fordypningsmodul i EKOM-fag. Ett års relevant praksis må også dokumenteres med arbeidsattester eller en signert egenerklæring. Søknad om autorisasjon sendes Nasjonal kommunikasjonsmyndighets

OsloMET – Automasjon i bygg

· Automasjon i bygg (10 stp), oppstart 23.11

Om utdanningen: Utdanningen er rettet mot deg med bachelor- eller mastergrad med behov for etterutdanning innen bygningsautomasjon. Du lærer grunnleggende teori om bygningsautomasjon, feltbus, protokoller, blokkdiagram, forskjellige typer av følere, regulatorer, pådragsorgan og aktuatorer, og om faglig ledelse av disse. Undervisningen er organisert med nettsamlinger på videokonferansesystemet Zoom, med opptak. Nettsamlingene gjennomføres om ettermiddagen, med oppstart kl. 17.00.