Nye gratis kurs fortsetter i 2021

Bransjeprogrammet for bedrifter og medarbeidere som elektrifiserer Norge videreføres i 2021. Se oversikt over alle kursene her.

Teknologiske og markedsmessige endringsdrivere treffer elektro- og automasjonsbransjen. Det er derfor et stort behov for ulike typer kurs og utdanninger for alle som er tilknyttet bransjen.

Bransjeprogrammet er opprettet for at alle skal få muligheten til å heve sin kompetanse for å være rustet for et arbeidsliv i endring. 

Alle kursene som tilbys er nettbaserte, eller delvis nettbaserte, og kan tas i kombinasjon med arbeid, etter avtale med arbeidsgiver. 

Nedenfor finner du en oversikt utdanningstilbudene. Kursene er populære og blir raskt fulltegnet og førstemann til mølla prinsippet gjelder.

Med finansiering fra bransjeprogrammet for elektrifisering tilbys kursene uten deltakeravgift.

Fagskolen Nordland og Sogn & Fjordane, korte delutdanninger. Les om hele tilbudet på Elektras nettsider.

Fagskolen Vestfold og Telemark, korte delutdanninger - bransjeprogrammet for elektro. Se hele oversikten her. 

OsloMet: Bygningsintegrerte solceller 

OsloMet: Energisimulering av bygninger

OsloMet: Automasjon i bygg