Nelfo

Innhold

Nye satser for reisegodtgjørelse

Nye satser for overnatting og reise gjelder fra 1. juni 2020.

Både Nelfo og EL og IT Forbundet er enige om nye satser i tråd med oppdateringer i Statens satser for reise. Dette gjelder endringer i Landsoverenskomsten paragraf 9 K samt Offshore avtalen pkt 4.8.1.

Dette er de nye satsene som gjelder fra og med 1. juni 2020.