Nelfo

Innhold

Nytt etterutdanningstilbud

Bransjeprogrammet for elektrifisering er nå klar med åtte nye kurs for fagarbeidere.

Med finansiering fra bransjeprogrammet for elektrifisering tilbys kursene uten deltakeravgift.

Fagskulen Sogn og Fjordane (i samarbeid med fagskolen i Nordland)  

Energiovervåking og styring (2,5 studiepoeng) 
Innføring i simulering av energiforbruk i bygg (2,5 studiepoeng) 
Solcelleinstallasjoner (2,5 studiepoeng) 

Om kursene: Utdanning rettet mot elektrikere, men også andre med høyere utdanning innen elektro som for eksempel teknikere og ingeniører kan ta kurset.

Fagskolen Vestfold og Telemark

Internet of things (2,5 studiepoeng) 
Lading av bil og båt (2,5 studiepoeng)
KNX  (2,5 studiepoeng) 
Kvalitetsledelse (5 studiepoeng)
Vedlikehold og feilsøking (5 studiepoeng)

Om kursene: Utdanning rettet mot elektrikere og energimontører, eller ved realkompetansevurdering.

Arbeidsmengde:  50 timer (2,5 studiepoeng) til 100 timer (5 studiepoeng), fordelt på undervisning, veiledning og egenarbeid.