Foto:

Bruk riktige maler ved permittering

Nyhet, Arbeidsliv, Lønn og tariff, Jus

Publisert

Foto:

Flere bedrifter har brukt feil male for permitteringsvarsel. Det gir unødig merarbeid. Her finner du de nye malene.

NAV har den siste tiden oppdatert sine artikler om permitteringer, med nye krav til permitteringsvarsler. De stiller nå følgende krav til permitteringsvarsler:

  • Varselet skal inneholde: Informasjon om permitteringens årsak, varslingsdato, dato for iverksettelse og permitteringens lengde, hvem som blir permittert, og om det er hel eller delvis permittering.
  • I tillegg ber vi deg som arbeidsgiver oppgi følgende i varselet:
    • Om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen (JA/NEI)
    • Den permitteres stillingsstørrelse
    • Når den permitterte ble ansatt i bedriften.

For å unngå at mange arbeidstakere skal bli bedt om å innhente ytterligere informasjon fra sin arbeidsgiver, har vi valgt å oppdatere permitteringsvarslene på nytt.

NAV krever altså ikke, ifølge lenken nedenfor, at arbeidsgiverperioden angis i permitteringsvarselet, slik de krevde på sine nettsider tidligere denne uken. Dette er derfor fjernet fra våre maler.

Her kan du laste ned malene for permitteringsvarsler

Permittering av lærlinger
Det er litt andre regler som gjelder hvis bedriften blir nødt til å permittere lærlinger og lærekandidater. Her kan du lese mer om reglene.