Nelfo

Innhold

 • Nelfo
 • Artikler
 • Dette betyr Regjeringens krisepakke for Nelfo-bedriftene

Dette betyr Regjeringens krisepakke for Nelfo-bedriftene

Nyhet, Politisk sak, Arbeidsliv

Publisert

Regjeringen legger 6,5 milliarder på bordet i en krisepakke (fase 1) for å holde norsk økonomi og bedrifter flytende gjennom krisen med koronavirus.

Mange el-installatører opplever manglende etterspørsel, bortfall av oppdrag og brudd i verdikjeder grunnet utbruddet av koronavirus. Situasjonen vil raskt føre til likviditetsproblemer og underskudd i bedriftene.

Har du spørsmål om hvordan koronakrisen rammer din bedrift, ta kontakt med oss på 2308 8440. Telefonen er bemannet fra 08.00 til 20.00. Eller se NHO-advokatenes beste råd til bedriftene.

– Nelfo mener at tiltakene er positive, men etterlyser likevel flere og mer drastiske tiltak fra regjeringen, i tråd med våre innspill som ble presentert på tirsdag, sier næringspolitisk direktør i Nelfo, Tore Strandskog.

Dette er Nelfo og NHOs innspill som ble lagt frem for Næringsministeren på tirsdag: NHOs 10 krav for å dempe koronakrisen.

Dette mener NHO om Regjeringens krisepakke: Viktige tiltak, men bedriftene trenger mer.

Regjeringen kom i dag med første pakke (fase 1) med målrettede skatteendringer for å bedre situasjonen for næringslivet. De foreslått tiltakene, som nå skal behandles i Stortinget, har en ramme på om lag 6,5 milliarder. For Nelfos medlemmer er dette de viktigste tiltakene:

 • Regjeringen foreslår en midlertidig adgang til å tilbakeføre inntil 30 mill. kroner av selskapsunderskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. I dag må slike underskudd fremføres og trekkes fra mot fremtidige overskudd. Tanken er at dette vil gjøre det lettere for selskapene å få kortsiktige lån i en overgangsperiode, og tiltaket kan få umiddelbar virkning på selskapenes likviditet.
 • Permitteringsreglene endres: Perioden arbeidsgiver betaler kuttes fra 15 til to dager. Reglene for karensdager endret. Vanligvis er det tre karensdager mellom permitteringstiden og dagpengetiden, men de blir nå fjernet. Det blir også lettere å få dagpenger, da kravet til arbeidstidsreduksjon senkes fra 50 til 40 prosent.
 • Regjeringen vil også endre skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatten.
 • Utsatt frist for forskuddsskatten: Personlige næringsdrivende som skal betale første termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt frist for innbetaling til 1. mai.
 • Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet, gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene.
 • I tillegg kommer målrettede tiltak til flybransjen, kommunene og helsevesenet.

I tillegg til disse tiltakene, mener Strandskog at følgende tiltak også vil være gode og målrettede for vår bransje:

 • Utsatt innbetaling av forskuddsskatt, arbeidsgiveravgift og mva, for alle næringsdrivende, uavhengig av selskapsform.
 • Myndigheten må sende tydelig beskjed til alle oppdragsgivere for offentlige byggeprosjekter, om at man skal ha en romslig praksis dersom entreprenørene får forsinkelser som kan begrunnes med korona (unngå i det lengste å bruke virkemidler som dagbot og heving).

Regjeringen er heldigvis også klar på at de i de nærmeste ukene og månedene vil jobbe med andre konkrete tiltak for bransjer og bedrifter som er spesielt hardt rammet av virusutbruddet (fase 2). Om det viser seg at virusutbruddet får mer omfattende økonomiske effekter og bringer økonomien inn i en ny lavkonjunktur, vil regjeringen vurdere bredere tiltak for å opprettholde aktiviteten i økonomien (fase 3).

Krisepakken kommer i form av to Stortingsproposisjoner: Prop. 52 S og Prop. 53 LS

Følg med på Nelfos nettside for siste nytt om konsekvensene av Koronaviruset.

Ta kontakt med regionsjefene eller oss i Nelfo-S ved spørsmål eller innspill.