Nelfo

Innhold

Generalforsamlingen gjennomføres elektronisk

Nyhet

Publisert

På grunn av koronasituasjonen endrer vi gjennomføringen av generalforsamlingen i Nelfo og ISO. Den planlagte generalforsamlingen i Trondheim er avlyst, men vil bli gjennomført via telefon eller video.

På grunn av Korona-situasjonen besluttet hovedstyret i ekstraordinært styremøte 17. mars 2020 å endre gjennomføringen av generalforsamlingen.

Det ble besluttet å bruke samme prosedyre som ble brukt da vi måtte endre gjennomføringen av generalforsamlingen i Svolvær i 2010 på grunn av askeskyer som stoppet flytrafikken, forutsatt delegering av fullmakt fra delegatene (lokale styreledere).

Dette går i korte trekk ut på at flertallet av de stemmeberettigede delegatene (de lokale styrelederne) godkjenner at hovedstyret kan gjennomføre generalforsamlingen og gir sin skriftlige fullmakt til en av hovedstyrets medlemmer.

Hovedstyret vil så gjennomføre generalforsamlingen, på telefon/video, slik at en underskrevet protokoll kan sendes til Brønnøysund.

Les sakspapirene her.