Kontantstøtte til bedrifter i krise

Nyhet, Politisk sak, Arbeidsliv

Publisert

- Dette er god støtte til bedrifter som sliter med å betale regninger, sier Tore Strandskog i Nelfo. Fredag 27. mars presenterte Regjeringen en ny ordning med såkalt «kontantstøtte» til bedrifter i krise.

Ordningen har kommet på plass i samarbeidet med NHO, regjeringen, finansnæringen og næringslivsorganisasjonene.

Det var kun prinsippene for ordningen som ble presentert i dag. Staten dekker en andel av bedriftenes faste utgifter; det være seg eksempelvis husleie eller forsikringskostnader:

  • Staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene.
  • Tiltaket vil koste 10–20 milliarder per måned.
  • Skal gå til bedrifter med et vesentlig omsetningsfall og skal dekke uunngåelige kostnader som husleie og forsikringer.
  • Vil i utgangspunktet gjelde i to måneder. Kan bli forlenget.
  • Skal være enkel å benytte og administrere. Det skal ta 2–3 uker fra søknad er sendt til pengene er på konto. Finansnæringen skal stå for den praktiske gjennomføringen.
  • Det opprettes en sentral digital portal der bedriftene kan søke støtte.
  • Den enkelte bedrift må selv søke om støtte og vil være ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Det må også være mulig å kontrollere at midlene er brukt i samsvar med ordningen.

Det er foreløpig ikke er avklart hvor mye en enkelt bedrift kan hente ut av ordningen. Det er med andre ord ikke satt et øvre tak. Dermed er det et viktig politisk arbeid som skal gjennomføres de nærmeste dagene. Her vil Nelfo delta aktivt, sammen med resten av NHO-fellesskapet.

To forhold må på plass for at pengene skal komme den enkelte bedrift til gode:

  • Detaljene i ordningen skal gjennom ytterligere behandling i Stortinget og Regjeringen i dagene framover
  • Søknadsordningen skal være ubyråkratisk

Forslaget skal behandles av partiene i helgen. En innstilling skal behandles i Stortinget tirsdag i uken som kommer.

Hvor mange av våre bedrifter som kan komme inn under ordningen er fortsatt usikkert. Nelfo vil arbeide intenst med å få avklart detaljer rundt dette i dagene som kommer.