Foto:

Krisepakken vedtatt i stortinget

Nyhet, Arbeidsliv, Jus

Publisert

Foto:

Mandag 16. mars 2020 har Stortinget blitt enige om en rekke strakstiltak for å hjelpe norsk næringsliv. Stortinget jobber videre med nye tiltak.

- Nelfo er veldig glad for et samlet Storting har lyttet og forstått bedriftenes og de ansattes alvorlige situasjon, sier næringspolitisk direktør i Nelfo, Tore Strandskog. - Og så er alle politikerne klar på at dette bare er starten, flere tiltak vil komme snart.

I tillegg til det som er varslet tidligere betyr den nye enigheten dette for Nelfos medlemmer:

Permittering:

  • Permitterte er sikret full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, derav staten dekker fra dag 3 til 20 (Arbeidsgiverperioden er redusert til 2 dager, som tidligere varslet). Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
  • Lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet får inntektssikring på nivå med lærlingelønnen. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Sykepenger:

  • Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til 3 dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Omsorgspenger:

  • Arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger reduseres til 3 dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere:

  • Det innføres en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Andre ekstraordinære tiltak:

  • Stortinget ber regjeringen utsette innbetaling av merverdiavgift og den andre terminen for forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april 2020
  • I tillegg varslet regjeringen søndag 15. mars at de vil utsette innhenting av arbeidsgiveravgiften som forfaller 15.mai og at de vil legge frem to garanti- og låneordninger på minst 100 milliarder kroner.

Som det fremgår over må NAV for mange av vedtakene få på plass tekniske systemer før utbetalingene kommer, men ytelsene gjelder fra de er vedtatt.

Følg med på Nelfos nettside for siste nytt om konsekvensene av Koronaviruset.