Foto:

Må ha faglig ansvarlige på jobb

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Foto:

Dette gjelder for faglig ansvarlig ved permittering.

Permittering av faglig ansvarlig
Foretaket er ansvarlig for at den som har det faglige ansvaret faktisk utøver arbeidet med å ha det faglige ansvaret innenfor foretakets normale arbeidstid. FEK § 5 regulerer dette.

Hvis faglig ansvarlig permitteres 100 prosent må driften i virksomheten legges ned.

Hvis bedriften justerer ned åpningstiden, kan installatøren justere ned sin arbeidstid i henhold til dette.

Hvis, for eksempel, montørene jobber mellom kl. 08:00 til 14:00 må også faglig ansvarlig (installatøren) arbeide mellom kl. 08:00 til 14:00.

Her kan du lese mer om hva bedriften skal gjøre hvis faglig ansvarlig er i karantene.