Må ha faglig ansvarlige på jobb

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Dette gjelder for faglig ansvarlig ved permittering.

Permittering av faglig ansvarlig
Foretaket er ansvarlig for at den som har det faglige ansvaret faktisk utøver arbeidet med å ha det faglige ansvaret innenfor foretakets normale arbeidstid. FEK § 5 regulerer dette.

Hvis faglig ansvarlig permitteres 100 prosent må driften i virksomheten legges ned.

Hvis bedriften justerer ned åpningstiden, kan installatøren justere ned sin arbeidstid i henhold til dette.

Hvis, for eksempel, montørene jobber mellom kl. 08:00 til 14:00 må også faglig ansvarlig (installatøren) arbeide mellom kl. 08:00 til 14:00.

Her kan du lese mer om hva bedriften skal gjøre hvis faglig ansvarlig er i karantene.