Nelfo

Innhold

Nelfo: En dobling av enøkstøtten vil trygge arbeidsplasser

Nyhet, Politisk sak, Arbeidsliv

Publisert

Nelfo foreslår at Enova dobler støtten til enøktiltak til husholdningene for sikre aktivitet og arbeidsplasser.

NHOs medlemsundersøkelse viser at koronaviruset har ført til en kraftig nedgang i aktivitetsnivå hos Nelfos medlemsbedrifter. Husholdningsmarkedet er særlig hardt rammet. Som ett av flere mottiltak foreslår Nelfo at myndighetene, gjennom Enova, styrker husholdningstilskuddene for energieffektiviseringstiltak.

I et felles opprop sammen med bransjeinteresser og arbeidstakerorganisasjoner, forbrukerinteresser og miljøvernorganisasjoner, foreslår Nelfo en midlertidig dobling av Enovas tilskudd til husholdningene.

At koronaviruset er ødeleggende for arbeidstakernes og bedriftenes økonomi er ille nok i seg selv. Utviklingen viser at situasjonen også er ødeleggende for den miljøvennlige omleggingen av energibruk som er nødvendig for at Norge skal nå sine klimamål.

Som et av flere mottiltak, ber Nelfo sammen med ti øvrige organisasjoner i et brev til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn om at Enova dobler støttesatsen for energitiltak i husholdninger sammenlignet med dagens nivå.

En slik støtte vil stimulere flere boligeiere til å gjennomføre ulike tiltak, og kan bidra til færre konkurser, oppsigelser og permitteringer i de berørte bransjene, skriver Nelfo, Norsk Varmepumpeforening, VKE, Naturvernforbundet og en rekke andre organisasjoner i brevet.

Før krisen inntraff, hadde Enova varslet at støttesatsene for bl.a. solceller, balansert ventilasjon og varmepumper skulle reduseres f.o.m 1. april. Den 24. april offentliggjorde Enova imidlertid at endringene utsettes til 1. juli pga. koronasituasjonen.

Nelfo mener imidlertid at situasjonen krever en langt sterkere virkemiddelbruk hvis vi skal unngå at det grønne skiftet settes på vent. En dobling av støttesatsene vil derfor kunne gi et riktig og viktig signal til markedet.

Disse organisasjonene står bak brevet:

 • Nelfo
 • Norsk Varmepumpeforening
 • VKE (Foreningen Ventilasjon Kjøling Energi)
 • Naturvernforbundet
 • Solenergiklyngen
 • Huseierne
 • Elektroforeningen
 • Zero
 • WWF
 • El- og IT-forbundet
 • Rørentreprenørene Norge

Les hele brevet til klima- og miljøministeren.